Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí / Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm 2018-2019 và các đợt học trước sinh viên còn nợ.

Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm 2018-2019 và các đợt học trước sinh viên còn nợ.

THU HPHK2_18_19 và các đợt học trước sinh viên còn nợ học phí.

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Hướng dẫn xem lịch thi đối với K60 trở về trước đăng ký cùng K61 HK1-2019-2020

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo đến sinh viên …