Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí / Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm 2018-2019 và các đợt học trước sinh viên còn nợ.

Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm 2018-2019 và các đợt học trước sinh viên còn nợ.

THU HPHK2_18_19 và các đợt học trước sinh viên còn nợ học phí.

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo lịch bảo vệ đề cương và bản thảo cao học ngày 06 & 07/06/2020 tại Phân hiệu Miền nam

Ban Đào tạo và CTSV thông báo tới học viên cao học lịch bảo vệ …