Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo thu bổ sung học phí của sinh viên tại học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo thu bổ sung học phí của sinh viên tại học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo thời gian thu học phí bổ sung đối với sinh viên hệ chính quy tại học kỳ 1 năm học 2019-2020

Chi tiết xem tại đây:

ScanBOSUNGHPK1_19_20

 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1, năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI CƠ SỞ 2 ——— Số:  12 /KH-CS2-ĐT&CTSV       …