Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Thông báo thời khoá biểu học chuyển đổi cao học năm 2020

Thông báo thời khoá biểu học chuyển đổi cao học năm 2020

Ban Đào tạo và CTSV thông báo kế hoạch ôn thi đầu vào cao học năm 2020

Chi tiết file đính kèm: Thời khoá biểu học chuyển 

Bài Viết Khác

K59,60,61-Lịch thi GĐ1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Lịch thi kết thúc học phần giai đoạn 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 tổ chức cho K59,60,61 tại Phân hiệu Trường đại học Thủy lợi