Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Quy chế đào tạo / Thông báo thay đổi trọng số điểm quá trình môn học Kết cấu Bê tông cốt thép

Thông báo thay đổi trọng số điểm quá trình môn học Kết cấu Bê tông cốt thép

Do ảnh hưởng của đợt dịch bệnh vừa qua, môn học Kết cấu Bê tông cốt thép đã được dạy qua hình thức online vì vậy ảnh hưởng tới quá trình đánh giá người học.

Để không gây thiệt thòi cho sinh viên, bộ môn Kết cấu công trình – ĐH Thủy lợi đã quyết định điều chỉnh trọng số điểm quá trình tạm thời riêng giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho  môn học Kết cấu Bê tông cốt thép từ 30% xuống còn 20%. Vậy xin thông báo cho các bạn sinh viên được biết và chủ động ôn tập cho hiệu quả.

Bộ môn Kỹ thuật công trình

Bài Viết Khác

Thông báo lịch bảo vệ đề cương và bản thảo cao học ngày 06 & 07/06/2020 tại Phân hiệu Miền nam

Ban Đào tạo và CTSV thông báo tới học viên cao học lịch bảo vệ …