Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Thông báo số 1 về Cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XXIII-2020

Thông báo số 1 về Cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XXIII-2020

Cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc là hoạt động thường niên của Hội Vật lý Việt Nam nhằm khuyến khích các tài năng trẻ, phát huy tính sáng tạo của sinh viên, thúc đẩy phong trào học tập môn Vật lý ở các Trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước. Trong cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XXII tổ chức tại Trường Đại học Thủy lợi, đội tuyển Cơ sở 2-Đại học thủy lợi nhiều năm liền tham gia đã đạt được thành tích đáng khích lệ, nhận được nhiều bằng khen của Hội Vật lý Việt Nam cũng như của Trường Đại học Thủy lợi.

Cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XXIII năm 2020 (SPhO XXI) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Vĩnh Long. (dự kiến tháng 20/4/2020).

1. Nội dung và hình thức thi

– Nội dung kiến thức dựa theo chương trình Vật lý đại cương cho các trường đại học.
– Hình thức thi gồm 3 phần:
+ Phần thi giải bài tập (mỗi đội cử 02 sinh viên)
+ Phần thi thực nghiệm (mỗi đội cử 02 sinh viên)
+ Phần thi trắc nghiệm (mỗi đội cử 03 sinh viên).

2. Đối tượng và hình thức thi vào đội tuyển Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

– Đối tượng thi: Tất cả các Sinh viên Cơ sở 2 chưa từng đoạt giải quốc gia, quốc tế về Vật lý.
– Hình thức thi tuyển:
Vòng 1 (Sơ tuyển): Thi trắc nghiệm (30 câu) để chọn ra 10 sinh viên đạt điểm cao nhất.
Vòng 2 (Chọn đội tuyển): 10 sinh viên chọn ra từ vòng 1 sẽ tham dự cuộc thi giải bài tập để chọn 05-06 sinh viên đạt kết quả cao nhất vào đội dự tuyển Olympic Vật lý của Cơ sở 2-ĐHTL.

3. Nhiệm vụ vá quyền lợi của sinh viên tham gia Olympic

a. Nhiệm vụ

– Tham gia học tập đầy đủ theo kế hoạch bồi dưỡng thi Olympic toàn quốc và phải có trách nhiệm dự thi Olympic toàn quốc theo quy định của Trường và của Ban tổ chức giải (nếu được lựa chọn vào đội tuyển)
– Tích cực học tập, nghiên cứu để giành kết quả thi cao nhất.
– Đảm bảo học tập bình thường theo quy chế các môn học khác trong năm dự thi.

b. Quyền lợi

• Sinh viên được tạo điều kiện thuận lợi để học bồi dưỡng và dự thi Olympic toàn quốc.
• Sinh viên không phải nộp lệ phí thi, học phí học bồi dưỡng.
• Đối với sinh viên đạt giải Olympic cấp trường: Được cấp Giấy chứng nhận, khen thưởng của trường và được cộng điểm thưởng vào điểm rèn luyện, cộng điểm thưởng vào điểm quá trình môn học (theo quy định của Bộ môn).

• Đối với sinh viên dự thi và đạt giải Olympic toàn quốc, được:
+ Cấp Giấy khen và khen thưởng của trường (ngoài phần khen thưởng của Ban tổ chức giải)
+ Cộng điểm thưởng vào điểm rèn luyện theo quy định.
+ Miễn thi, công nhận và sửa điểm thi môn học sinh viên đã dự thi Olympic cụ thể như sau:

• Điểm quá trình: Điểm quá trình do bộ môn đề nghị, căn cứ vào quá trình sinh viên tham gia lớp hướng dẫn bồi dưỡng môn thi Olympic.

• Điểm thi kết thúc học phần:
+ Công nhận điểm 8 cho những sinh viên được chọn vào đổi tuyển và có tham dự kỳ thi
+ Công nhận điểm 9 cho những sinh viên đoạt giải Khuyến khích
+ Công nhận điểm 10 cho những sinh viên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba.
• Điểm tổng kết học phần: Là tổng điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần môn học được công nhận với trọng số tương ứng

4. Kế hoạch đăng ký và thi tuyển

– Đăng ký dự thi: từ ngày 05/10/2019 đến ngày 14/10/2019 tại Ban ĐT&CTSV (Sinh viên đăng kí không phải đóng bất kì lệ phí nào).
– Thi vòng 1: Dự kiến ngày 10 tháng 11 năm 2019.
– Thi vòng 2: Dự kiến ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Để cuộc thi tuyển chọn đội tuyển Olympic Vật lý Sinh viên Cơ sở 2- Đại học Thủy lợi và kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XXIII năm 2020 (SPhO XXIII) thành công, kính đề nghị ban Đào tạo & CTSV, Bộ môn KHCB, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi và tích cực tuyên truyền, động viên sinh viên đăng ký tham gia.

Mọi chi tiết xin liên hệ: GV Nguyễn Đăng Tâm: Tel: 0983115608, Email: tamdhtl@tlu.edu.vn

BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

Bài Viết Khác

Danh sách ID phòng học phục vụ học tập trực tuyến tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi

Theo thông báo số 109/TB-ĐHTL ngày 18/02/2012, nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp …