Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp tháng 9/2019

Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp tháng 9/2019

Các lớp tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ từ ngày 20 hàng tháng, Ban cán sự lớp có trách nhiệm nhận sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và thông báo phục vụ sinh hoạt lớp trong tuần tổ chức sinh hoạt lớp và nộp lại sổ vào ngày hôm sau tại Phòng Tiếp sinh viên – Ban Đào tạo và CTSV.

Chi tiết xem tại đây:

THÁNG 9_2019

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Thông báo thay đổi lịch học ôn thi cao học môn Kinh tế xây dựng Khóa 27 đợt 2

Ban Đào tạo và CTSV thông báo buổi học tối thứ 6 môn Kinh tế …