Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp tháng 8/2019

Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp tháng 8/2019

Thông báo v/v: Phục vụ sinh hoạt lớp tháng 8/2019.

Lớp trưởng nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp đều đặn đồng thời liên hệ với các thầy cô Giáo viên chủ nhiệm tiến hành sinh hoạt lớp.

THÁNG 8_2019

 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Hướng dẫn xem lịch thi đối với K60 trở về trước đăng ký cùng K61 HK1-2019-2020

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo đến sinh viên …