Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp tháng 11 năm 2017

Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp tháng 11 năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

CƠ SỞ 2

Số: 386 /TB-CS2-ĐT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

           

 Tp.Hồ Chí Minh, ngày  21  tháng  11  năm 2017

                                                                           

THÔNG BÁO

V/v: Phục vụ sinh hoạt lớp tháng 11 năm 2017    

—————————-

I. HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

 1. Từ ngày 16/11/2017 Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi đã tổ chức các hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao và thi đua dạy tốt học tốt hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong công cuộc đổi mới mạnh mẽ của đất nước và của Trường Đại học Thủy lợi nói chung, Cơ sở 2- ĐHTL nói riêng cũng đã có những bước tiến vững chắc về phát triển ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác với các cơ sở ở trong và ngoài nước về mọi lĩnh vực. Tự hào về những truyền thống vẻ vang đã đạt được trong nhiều năm qua, ngày 20/11/2017 các thế hệ thầy và trò, cán bộ công nhân viên Cơ sở 2 – ĐHTL đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Số 2 Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh thông qua buổi Lễ các cựu cán bộ và giáo viên, cựu sinh viên đã bày tỏ niềm tự hào, tri ân đến tập thể các thầy cô giáo, đến Cơ sở 2 – ĐHTL.

 1. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Cơ sở 2: Để tăng tính hiệu quả trong công tác thông tin giữa nhà trường và gia đình sinh viên, đề nghị Quý thầy cô quan tâm hơn nữa trong công tác sinh viên, cụ thể thực hiện các việc sau thường kỳ :
 2. Những sinh viên bị buộc thôi học, dừng học, bị cảnh báo học vụ ( đặc biệt là cảnh báo mức 3), Ban ĐT&CTSV đã thông tin về gia đình (gọi điện thoại trực tiếp thông báo đến gia đình), tránh tình trạng giấy báo không đến được gia đình sinh viên.
 3. Ban ĐT&CTSV gửi danh sách những đối tượng trên (có danh sách kèm theo) để CVHT, GVCN nắm được về tình hình lớp, và có những giải pháp phù hợp giúp các em vượt qua những khó khăn khách quan để tập trung học tập và rèn luyện tốt hơn.
 4. GVCN, CVHT nghiên cứu các giải pháp giúp sinh viên trong lớp mình quản lý thực hiện tốt công tác học tập và rèn luyện ( thường xuyên trao đổi tình hình lớp, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, xử lý những vướng mắc liên quan đến sinh viên…, và sinh hoạt lớp thường kỳ, phổ biến và hướng dẫn sinh viên thực hiện các nội dung của thông báo từ Nhà trường).

II. MỘT SỐ LƯU Ý NHẮC NHỞ CÁC LỚP

 1. Sinh viên các lớp chú ý kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 bắt đầu từ ngày 18/12/2017.
 2. Kế hoạch đăng ký học và xét nguyện vọng
 3. Thời gian đăng ký học 11/12/2017-16/12/2017
  • Đối với khóa 56 Từ 9h ngày 11/12/2017-15/12/2017
  • Đối với khóa 57 Từ 9h ngày 12/12/2017-15/12/2017
  • Đối với khóa 58 Từ 9h ngày 13/12/2017-15/12/2017
  • Đối với khóa 59 Từ 9h ngày 14/12/2017-16/12/2017.
 4. Thời gian xét nguyện vọng, điều chỉnh thời khóa biểu Từ 9h ngày 16/12/2017-17/12/2017
 5. Thời gian rút học phần các môn học Trong tuần đầu tiên bắt đầu mỗi giai đoạn học (Chỉ rút học phần, không đăng ký.)
 6. Đã hết hạn xét chế độ chính sách miễn giảm học phí, TCXH và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 (2017-2018) cho sinh viên. Vì vậy các sinh viên lưu ý theo dõi kế hoạch và thời gian xét tiếp tục các chế độ chính sách nói trên của học kỳ 2 (2017-2018) trên hệ thống thông tin của Cơ sở 2 – ĐHTL tránh trường hợp nộp hồ sơ không đúng thời gian và quy định.
 7. Hiện nay còn rất nhiều sinh viên các lớp nợ học phí, nợ sách quá hạn chưa hoàn trả, đề nghị Ban cán sự lớp đôn đốc nhắc nhở yêu cầu tới Ban Tài vụ đóng học phí, Trung tâm Thông tin và Thư viện để làm thủ tục hoàn trả sách cho nhà trường (có danh sách kèm theo).
 8. Đề nghị các lớp trong báo cáo họp lớp phải ghi đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn trong sổ sinh hoạt lớp. Lớp nào ghi nội dung chung chung như: tốt, bình thường, không có gì…trong các nội dung nêu trên đều được coi là không có báo cáo.
 9. Lớp trưởng nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp một cách đều đặn. Đề nghị các lớp trong toàn Cơ sở 2 thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc trước hết vì quyền lợi của sinh viên sau đó là góp phần xây dựng ĐHTL – Cơ sở 2 ngày càng vững mạnh.

(Các lớp tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ vào tuần cuối cùng hàng tháng, Ban Cán sự lớp có trách nhiệm nhận Sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp và nộp lại Sổ vào thứ Hai sau tuần sinh hoạt lớp tại Bộ phận Tiếp sinh viên Ban Đào tạo  & CTSV

Yêu cầu lớp trưởng các lớp chú ý lấy chữ ký GVCN lớp (nếu họp); nếu GVCN lớp không có mặt thì lớp trưởng phải ghi rõ là GVCN không dự họp.)

 

                                                                      P. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

                                                                                                        

                                                                                                  (đã ký) 

                                                                                                       

                                                                               KS.HOÀNG THỊ LAN ANH

Danh sách xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017 Danh sách sinh viên nợ sách

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2