Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Chế độ - Chính sách / Thông báo nhận tiền khen thưởng khối sinh viên

Thông báo nhận tiền khen thưởng khối sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Thông báo về nhận tiền khen thưởng năm học 2016-2017 khối sinh viên như sau:

  1. Tại Bình Dương: Bắt đầu từ 8h00 ngày 31/10/2017.
  2. Tại Tp.HCM : Bắt đầu từ 8h00 ngày 31/10/2017.

Ban Tài vụ sẽ phát tiền khen thưởng của sinh viên trong một ngày 31/10/2017 (thứ Ba). Vì vậy các bạn sinh viên lưu ý xuống nhận tại Ban Tài vụ theo đúng thời gian trên.

Trân trọng thông báo.

 

BAN ĐÀO TẠO VÀ CTSV

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2