Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Thông báo một số thông tin sinh hoạt lớp tháng 1 năm 2021

Thông báo một số thông tin sinh hoạt lớp tháng 1 năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

PHÂN HIỆU 

——–

Số: 09 /TB-ĐHTL-PH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————— 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2021

THÔNG BÁO

Một số thông tin sinh hoạt lớp tháng 1 năm 2021

——————————–

1. HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

– Nhà trường đã thực hiện hỗ trợ cho 30 sinh viên có gia đình thuộc các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2020 mỗi sinh viên được hưởng từ 1tr đến 2tr theo thực tế bị ảnh hưởng.

– Trong tháng 1 này nhà trường đã tổ chức thi kết thúc GĐ2 học kỳ 1 năm học 2020-2021 và triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020-2021 bắt đầu từ 25/1/2021.

– Nhà trường đang thực hiện đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập của sinh viên khóa 58 thực hiện học phần Đồ án tốt nghiệp tại học kỳ 1 năm học 2020-2021 đồng thời dự kiến cuối tháng 1/2021 Nhà trường sẽ tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 58 trở về trước.

– Nhà trường đã thực hiện khóa tài khoản đối với sinh viên chưa đóng học phí; và đã mở tài khoản cho hơn 300 sinh viên hoàn thành đóng học phí. Để tránh tình trạng sinh viên nợ học phí đã và đang bị khóa tài khoản ảnh hưởng đến quá trình học và đăng ký học đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện việc đóng học phí theo đúng quy định.

2. MỘT SỐ LƯU Ý

– Đối với các lớp khóa 62 lưu ý tổ chức bầu Ban cán sự lớp năm học 2020-2021; Nội dung biên bản bầu chọn ghi trong nội dung sinh hoạt Sổ Sinh hoạt lớp.

– Thời gian nghỉ tết Nguyên đán: Sinh viên nghỉ từ thứ 7 ngày 30/1/2021 đến hết Chủ nhật ngày 21/2/2021.

– Thực hiện nếp sống văn hóa học đường, lưu ý sinh viên phải chỉnh đốn trang phục, tác phong giao tiếp, ứng xử, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường;

– Sinh viên các lớp thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế trong học tập, thi cử; nghiêm cấm mọi hành vi học hộ, thi hộ, sử dụng điện thoại làm việc riêng trong giờ lên lớp…

– Giáo viên chủ nhiệm nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp một cách đều đặn. Ban Cán sự lớp có trách nhiệm nhận Sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp và nộp lại Sổ vào buổi sau tuần sinh hoạt lớp tại Phòng Tiếp sinh viên thuộc Ban Đào tạo & CTSV.

– Đề nghị các lớp trong toàn trường thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc trước hết vì quyền lợi của sinh viên sau đó là góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Nơi nhận:

– Các Bộ môn;

– Các GVCN kiêm CVHT;

– Các lớp trong toàn trường;

– Trang Web;

– Lưu VT, ĐT&CTSV;

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

 

(đã ký)

 

PGS.TS Lê Trung Thành 

Yêu cầu GVCN kiêm CVHT sau khi họp phải ký xác nhận; nếu GVCN lớp không có mặt thì lớp trưởng phải ghi rõ là GVCN không dự họp.

Bài Viết Khác

Danh sách ID phòng học phục vụ học tập trực tuyến tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi

Theo thông báo số 109/TB-ĐHTL ngày 18/02/2012, nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp …