Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Lịch học Cao học / Thông báo lịch thi chứng chỉ B1 đợt 2 năm 2020

Thông báo lịch thi chứng chỉ B1 đợt 2 năm 2020

Ban Đào tạo và CTSV thông báo lịch thi chứng chỉ B1 đợt 2 năm 2020

Thời gian: 18/10/2020

Đề nghị thí sinh đăng ký dự thi có mặt đầy đủ.

Trân Trọng!

Danh sách dự thi kèm theo: DS DK thi B1- Dot 2- 2020

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

K59,60,61-Lịch thi GĐ1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Lịch thi kết thúc học phần giai đoạn 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 tổ chức cho K59,60,61 tại Phân hiệu Trường đại học Thủy lợi