Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Lịch học Cao học / Thông báo lịch hội thảo đánh giá luận văn tại Cơ sở 2 đợt 1 năm 2017

Thông báo lịch hội thảo đánh giá luận văn tại Cơ sở 2 đợt 1 năm 2017

THÔNG BÁO

(về việc tổ chức hội thảo đánh giá luận văn cho các học viên tại Cơ sở 2 đợt 1 năm 2017)

Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi thông báo sẽ tiến hành tổ chức hội thảo đánh giá luận văn cho các học viên tại Cơ sở 2 đợt 1 năm 2017 như sau:

 

Hội thảo đánh giá luận văn vào ngày 25/02/2017 từ 7h30, lịch đánh giá luận văn chi tiết xem link dưới

 

Lịch đánh giá luận văn

 

Học viên chuẩn bị bản thuyết trình (5 phút) bằng Power Point

Trân trọng thông báo

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1, năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI CƠ SỞ 2 ——— Số:  12 /KH-CS2-ĐT&CTSV       …