Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Lịch học Cao học / Thông báo lịch bảo vệ đề cương và bản thảo cao học ngày 06 & 07/06/2020 tại Phân hiệu Miền nam

Thông báo lịch bảo vệ đề cương và bản thảo cao học ngày 06 & 07/06/2020 tại Phân hiệu Miền nam

Ban Đào tạo và CTSV thông báo tới học viên cao học lịch bảo vệ cụ thể như sau:

  • Bảo vệ đề cương: Bắt đầu từ 13h30 ngày 06/06/2020
  • Bảo vệ bản thảo:   Bắt đầu từ 13h30 ngày 07/06/2020

Danh sách học viên tham gia bảo vệ:

  • Đề cương xem tại đây: De cuong
  • Bản thảo xem tại đây:   Ban thao

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

K59,60,61-Lịch thi GĐ1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Lịch thi kết thúc học phần giai đoạn 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 tổ chức cho K59,60,61 tại Phân hiệu Trường đại học Thủy lợi