Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo kết quả thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra đợt 1 năm 2019 tại Cơ sở 2

Thông báo kết quả thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra đợt 1 năm 2019 tại Cơ sở 2

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trong thông báo đến toàn thể sinh viên Kết quả thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra đợt 1 năm 2019 tại Cơ sở 2.Ket_qua_thi_A2_dot_1_2019_tai_CS2

Trân trọng.

Bài Viết Khác

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1, năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI CƠ SỞ 2 ——— Số:  12 /KH-CS2-ĐT&CTSV       …