Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Lịch học Cao học / Thông báo kết quả hội thảo đánh giá luận văn đợt 4 năm 2016 và kế hoạch thu luận văn sau khi chỉnh sửa

Thông báo kết quả hội thảo đánh giá luận văn đợt 4 năm 2016 và kế hoạch thu luận văn sau khi chỉnh sửa

Ban ĐT&CTSV thông báo kết quả hội thảo đánh giá luận văn xem file đính kèm. Các học viên đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa luận văn đề nghị hoàn thiện và chuẩn bị

–  09 quyển luận văn theo đúng mẫu quy định chung (đã được khoa quản lý xét duyệt);

–  02 đĩa CD đã có nội dung của luận văn;

–  Bản nhận xét hoặc giấy xác nhận của người hướng dẫn;

–  Lý lịch khoa học của học viên (có ký tên và đóng dấu của cơ quan hoặc địa phương);

– Đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực;

–  Phiếu hết nợ hoặc phiếu đóng tiền học phí của Phòng tài vụ;

–  Chứng chỉ tiếng Anh theo quy định của Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (bắt buộc đối với học viên cao học 22 đợt 2 trở về sau)

Nộp về ban ĐT&CTSV trước ngày 15/12/2016.

Các học viên chưa đạt yêu cầu sẽ sửa lại luận văn và nộp bảo vệ đợt sau.

 

Kết quả hội thảo đánh giá luận văn

 

Các mẫu file đính kèm

 

Đơn xin bảo vệ luận văn

 

Giấy xác nhận của người hướng dẫn khoa học

 

Lý lịch khoa học của học viên

 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1, năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI CƠ SỞ 2 ——— Số:  12 /KH-CS2-ĐT&CTSV       …