Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Thông báo kết quả hội thảo đánh giá luận văn đợt 1 năm 2017 và kế hoạch thu luận văn sau khi chỉnh sửa

Thông báo kết quả hội thảo đánh giá luận văn đợt 1 năm 2017 và kế hoạch thu luận văn sau khi chỉnh sửa

Ban ĐT&CTSV thông báo kết quả hội thảo đánh giá luận văn xem file đính kèm. Các học viên đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa luận văn đề nghị hoàn thiện và chuẩn bị

–  09 quyển luận văn (bìa mềm) theo đúng mẫu quy định chung (đã được khoa quản lý xét duyệt) ;

–  02 đĩa CD đã có nội dung của luận văn;

–  Bản nhận xét hoặc giấy xác nhận của người hướng dẫn;

–  Lý lịch khoa học của học viên (có ký tên và đóng dấu của cơ quan hoặc địa phương);

– Đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực;

–  Phiếu hết nợ hoặc phiếu đóng tiền học phí của Phòng tài vụ;

–  Chứng chỉ tiếng Anh theo quy định của Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (bắt buộc đối với học viên cao học 22 đợt 2 trở về sau)

Nộp về ban ĐT&CTSV trước ngày 15/03/2016.

Các học viên chưa đạt yêu cầu sẽ sửa lại luận văn và nộp bảo vệ đợt sau.

 

Kết quả hội thảo đánh giá luận văn đợt 1 năm 2017

 

Các mẫu file đính kèm

Đơn xin bảo vệ luận văn Giấy xác nhận của người hướng dẫn khoa học Lý lịch khoa học của học viên

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Danh sách Quyết định về giao đề tài luận văn (Số 1598/QĐ – ĐHTL ngày 06/08/2019) lớp 26QLXD11 – CS2 và 25C21 – CS2

Chi tiết file đính kèm:  Số lượt xem bài viết: 45