Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Lịch học Cao học / Thời khóa biểu Cao học khóa 25 học kỳ 2 năm học 2017-2018 tại Cơ sở 2

Thời khóa biểu Cao học khóa 25 học kỳ 2 năm học 2017-2018 tại Cơ sở 2

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo cho toàn thể học viên Cao học khóa 25 về “Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018 tại Cơ sở 2” như sau:

Thời khóa biểu Cao học khóa 25 học kỳ 2 năm học 2017-2018 tại Cơ sở 2.

Trân trọng thông báo!

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo về điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2020

Căn cứ vào tình hình thực tế Ban Đào tạo và CTSV thông báo điều …