Trang chủ / Khoa học công nghệ / Sách - Báo - Tạp chí / Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường số 52 (3/2016)

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường số 52 (3/2016)

Thiết kế thành phần bê tông đầm lăn sử dụng tổ hợp phụ gia siêu dẻo chậm đông kết thế hệ mới (S) + tro bay (T) + polyme (P): (S+T+P)

So 52-01

Bài Viết Khác

Chủ tịch hội đồng Nhà nước Trường Chinh đối với công cuộc đổi mới đất nước

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Trường Chinh đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác với các cương vị lãnh đạo khác nhau. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, đồng chí đều tỏ rõ là một nhà lãnh đạo tài năng, có sức sáng tạo lớn, nhất là trong những bước ngoặt của cách mạng nước ta. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam (7/1981-6/1987), đồng chí Trường Chinh đã có những hoạt động sôi nổi và đóng góp trên nhiều lĩnh vực trong xây dựng, phát triển đất nước.