Trang chủ / Lưu trữ theo từ khóa: Vượt qua rào cản để tìm kiếm cơ hội thực tập và làm việc

Lưu trữ theo từ khóa: Vượt qua rào cản để tìm kiếm cơ hội thực tập và làm việc

VOIS cùng Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi tổ chức Hội thảo “Vượt qua rào cản để tìm kiếm cơ hội thực tập và làm việc” cho sinh viên

Hội thảo chủ đề: Break Your Barrier - “Vượt qua rào cản để tìm kiếm cơ hội thực tập và làm việc” do VOIS Vietnam kết hợp cùng Ban KHCN & HTQT Cơ sở 2 - Đại học Thủy Lợi tổ chức.

Xem thêm