Trang chủ / Lưu trữ theo từ khóa: Hợp tác với Nhật Bản

Lưu trữ theo từ khóa: Hợp tác với Nhật Bản

Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Thủy lợi và Công ty KOFU, Nhật Bản

(TLU) - Ngày 23/10/2018, Trường Đại học Thủy lợi đã tổ chức Lễ ký biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH KOFU, Nhật Bản.

Xem thêm