Trang chủ / Những doanh nhân nổi tiếng đi ra từ mái trường Đại học Thủy lợi: Người làm Shark quyền lực, người là chủ sân golf quy mô khủng / Ong Nguyen Thanh Viet – Chu tich HDQT CTCP Dau tu ha tang va Giao thong (Intracom) – tham gia Shark Tank Viet Nam mua 2

Ong Nguyen Thanh Viet – Chu tich HDQT CTCP Dau tu ha tang va Giao thong (Intracom) – tham gia Shark Tank Viet Nam mua 2

Bài Viết Khác

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên K57 hệ chính quy và sinh viên các khóa trước làm Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019-2020

Cơ sở 2 thông báo kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện …