Trang chủ / Trung tâm Tư vấn và NCTN / Bản tin TTTV-NCTN / Một nghiên cứu thực nghiệm về cấp phối đá dăm gia cố xi măng từ vật liệu tại mỏ đá Phước Tân – Đồng Nai tong xây dựng kết cấu áo đường

Một nghiên cứu thực nghiệm về cấp phối đá dăm gia cố xi măng từ vật liệu tại mỏ đá Phước Tân – Đồng Nai tong xây dựng kết cấu áo đường

1 Trương Văn Đoàn, 2 Nguyễn Đức Trọng, 3 Nguyễn Hữu Phong

1 Trường Đại học Thủy lợi

2 Trường Đại học Giao thông vận tải

3 Tổng công ty GTVT Sài Gòn  TNHHMTV

Fulltext – download here

Bài Viết Khác

Khai giảng khóa học VE (Value Engineering) và kỳ thi lãnh đạo VE tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu Thực Nghiệm Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trái Đất Việt (EVCC) được tài trợ bởi Hiệp hội Value Engineering Nhật Bản để đào tạo và cấp chứng chỉ lãnh đạo VE cho các đối tượng sinh viên, công nhân viên.