Trang chủ / Hành chính / Lịch thi và danh sách phòng thi chuẩn đầu ra Tiếng anh A2 đợt 3 năm 2016 tại Cơ sở 2

Lịch thi và danh sách phòng thi chuẩn đầu ra Tiếng anh A2 đợt 3 năm 2016 tại Cơ sở 2

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa 54, 55, 56, 57 tại Cơ sở 2: Lịch thi và danh sách phòng thi chuẩn đầu ra Tiếng anh cấp độ A2 -Đợt 3 năm 2016 tại Cơ sở 2 như sau:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 1065/TB-ĐHTL    Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

 

 THÔNG BÁO

Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho hệ ĐHCQ đợt 3 năm 2016 tại Cơ sở 2

 

  1. Kế hoạch thi kỹ năng đọc viết:

 

Thời gian

Nội dung công việc thực hiện Địa điểm
Tại TPHCM

Tại Bình Dương

14h00 ngày 14/10/2016 Tập huấn cán bộ coi thi chung cả 2 điểm thi Hội trường – 202  
07h00 ngày 15/10/2016 Tập huấn cán bộ coi thi tại các điểm thi Hội trường – 202 Phòng họp Bình Dương
07h30- 09h00 ngày 15/10/2016 Thi kỹ năng đọc, viết Giảng đường TPHCM Giảng đường Bình Dương

 

  1. Lịch thi chi tiết kỹ năng đọc, viết (15/10/2016)

TT

Các công việc thực hiện Ca 1

Hiệu lệnh

(trống/kẻng)

1 Cán bộ coi thi có mặt tại phòng thi để đánh số báo danh vào chỗ ngồi cho thí sinh 7h30  
2

 

Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra thẻ sinh viên với danh sách thí sinh 7h40 3 hồi
3 Cán bộ coi thi phổ biến kế hoạch và quy chế thi cho thí sinh 7h50  
4 Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi 8h00 6 tiếng
5 Bóc đề thi và phát đề thi đọc và viết cho thí sinh 8h15 1 hồi
6 Thí sinh bắt đầu làm bài thi đọc và viết 8h20 3 tiếng
7 Thí sinh nộp bài thi đọc và viết 9h05 3 hồi
  1. Lịch thi kỹ năng nghe (15/10/2016): Thời gian thi 10 phút/ 1 Ca thi

Kíp

Phòng thi Nội dung Thời gian Giảng đường Hiệu lệnh

Ghi chú

1 Phòng 01 – 04 TPHCM

Phòng 09 – 12 tại Bình Dương

Gọi vào phòng thi 9h45 302, 303, 401, 402-SG    

tại TPHCM

301, 302, 303,401 – BD tại Bình Dương

1 hồi Sinh viên ngồi tại vị trí của kỹ năng đọc + viết
Phát đề thi 9h55 1 tiếng
Bắt đầu nghe 10h00 1 tiếng
Thu bài 10h15 1 hồi
2 Phòng 05 -08 TPHCM Gọi vào phòng thi 10h40 302, 303, 401, 402-SG    

tại TPHCM

1 hồi Phòng thi theo thứ tự tương ứng, Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 10h10 để gọi vào phòng thi
Phát đề thi 10h50 1 tiếng
Bắt đầu nghe 10h55 1 tiếng
Thu bài 11h10 1 hồi
  1. Thời gian thi kỹ năng nói (15,16/10/2016)

– Quy trình thi nói

             Mỗi thí sinh thi nói trong thời gian từ 05-07 phút, Thí sinh có mặt trước 10 phút mỗi ca thi tại các phòng (Tại TPHCM: Phòng 401, Tại  Bình Dương: Phòng 204) để bốc thăm vào phòng thi như sau:

– Lịch thi chi tiết ( theo danh sách phòng thi)

TT

Phòng thi Thời gian Ngày thi

Ghi chú

1 Từ phòng 09 đến phòng 12 Bắt đầu từ 10h30 Ngày 15/10/2016 Tại Bình Dương
3 Từ phòng 01 đến phòng 08 Bắt đầu từ 8h00 Ngày 16/10/2016 Thi tại

TPHCM

 

Nơi nhận:    

– Hội đồng thi, phòng Thanh tra;

– Thí sinh, TTĐTQT;

– Website trường;

– Lưu: VT, ĐH&SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

GS.TS Trịnh Minh Thụ

Danh sách phòng thi và số báo danh xem chi tiết tại đây:

Danh sách phòng thi A2 đợt 3-2016-CS2- TPHCM Danh sách phòng thi A2 Đợt 3-2016-CS-Bình Dương

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2