Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học Đại học / Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2 đợt 3 năm 2017 tại Cơ sở 2

Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2 đợt 3 năm 2017 tại Cơ sở 2

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể quý Thầy/cô và các bạn sinh viên lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2 đợt 3 năm 2017 cho sinh viên hệ chính quy tại Cơ sở 2. Chi tiết xem tại đây:

Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2-Đợt 3-2017

Yêu cầu tất cả sinh viên đã đăng ký thi dự thi đúng lịch, nghiêm túc đúng quy chế.

Trân trọng thông báo!

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2