Trang chủ / Tin tức / Tin trong trường / Lễ ra mắt Ban Chỉ huy quân sự và Tiểu đội tự vệ Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

Lễ ra mắt Ban Chỉ huy quân sự và Tiểu đội tự vệ Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

Ngày 01/08/2019 tại phòng 202 Cơ sở 2 – Trường Đại học Thủy Lợi, với sự có mặt của ban chỉ huy quân sự Quận Bình Thạnh cùng lãnh đạo Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi đã tiến hành Lễ ra mắt Ban Chỉ huy quân sự và Tiểu đội tự vệ Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi.

Lễ ra mắt Ban Chỉ huy quân sự và Tiểu đội tự vệ Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

I. Danh sách Ban Chỉ huy quận sự Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi:

  1. Đ/c Nguyễn Đăng Tính – P. Bí thư Đảng Uỷ, P.Giám đốc – Chỉ huy trưởng
  2. Đ/c Lê Xuân Bảo – Bí thư Đảng Uỷ, P.Giám đốc – Chính trị viên trưởng
  3. Đ/c Lê Trung Thành – Trưởng Ban Đào tạo & CTSV – Chỉ huy phó
  4. Đ/c Vũ Văn Kiên – Bí thư Đoàn trường – Chính trị viên phó
  5. Đ/c Đỗ Tiến Khoa – P.Trưởng ban HC – TC – QT – Tiểu đội trưởng

II. Danh sách Tiểu đội tự vệ Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi:

TT

Họ và tên Năm sinh Trình độ học vấn Trình độ chuyên môn Chính trị Đảng, đoàn Chức vụ đề nghị bổ nhiệm Ghi chú
Nam Nữ  

 

1

Đỗ Tiến Khoa

1982

  Thạc sĩ Phó ban TCHCQT   Tiểu đội trưởng  

2

Vũ Văn Kiên

1985

  Thạc sĩ Giảng viên   Tiểu đội phó  

3

Đỗ Văn đạo

1989

  Đại học Chuyên viên   Chiến sĩ  

4

Đào Trọng Đạt

1991

  Đại học Chuyên viên   Chiến sĩ  

5

Nguyễn Thế Anh

1980

  Đại học Kỹ thuật viên     Chiến sĩ  

6

Vũ Hồng Phương   1992 Đại học Chuyên viên     Chiến sĩ  

7

Đặng Văn Phú

1991

  Thạc sĩ Giảng viên     Chiến sĩ  

8

Nguyễn Văn Toản

1991

  Đại học Giảng viên     Chiến sĩ  

9

Nguyễn Vinh Sáng

1989

  Đại học Giảng viên     Chiến sĩ  

Bài Viết Khác

Khảo sát chính thức 03 chương trình đào tạo tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

Nhằm đánh gía Chất lượng chương trình đào tạo của Trường Đại học Thuỷ Lợi, …