TRA CỨU NHANH KẾT QUẢ XÉT TUYỂN HỌC BẠ NĂM 2018

TRA CỨU THEO SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN HOẶC SỐ CĂN CƯỚC CÔNG DÂNNhập số CMND hoặc số CCCD của bạn: (Ví dụ: 0123456789)LƯU Ý:
- Nếu không hiện câu chúc mừng có nghĩa là bạn không có tên trong danh sách trúng tuyển.
- Chúng tôi vẫn tiếp tục cập nhật những hồ sơ gửi đến sau qua đường bưu điện
- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại 028.35140608