Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2020 

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2020 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

PHÂN HIỆU

—— 

Số:  55 /KH-ĐHTL-PH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————

 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

V/v: Xét chọn sinh viên nhận Học bổng “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2020 

 

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng khuyến học “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2020 như sau:

I. MỨC HỌC BỔNG: 15.000.000 đồng/sinh viên

II. CÁC LOẠI HỌC BỔNG:

1. Học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó

1.1. Đối tượng: Sinh viên nghèo vượt khó đang học đại học hệ chính quy (K58 ÷ K61) thuộc một trong các đối tượng sau:

+ Là con của liệt sỹ, con của thương bệnh binh, con của Anh hùng lao động trong kháng chiến… thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi trong học tập;

+ Là con mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;

+ Là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở khu vực 1 vùng cao và vùng sâu hải đảo;

+ Là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

1.2. Tiêu chuẩn: Sinh viên có tư cách đạo đức tốt, có nghị lực vươn lên, có kết quả học tập và rèn luyện đạt yêu cầu trong năm học 2019 – 2020.

1.3. Nguyên tắc xét chọn: Nhà trường căn cứ vào điểm trung bình chung mở rộng (ĐTBCMR = ĐTBHT + ĐRLqđ) của năm học để xem xét xếp hạng thứ tự. Trong trường hợp số sinh viên đủ điều kiện chọn bằng điểm nhau thì ưu tiên những sinh viên hoàn cảnh khó khăn hơn.

1.4. Số lượng: 30 suất

2. Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc

2.1. Đối tượng: Sinh viên đang học đại học hệ chính quy tại Trường (K58 ÷ K61) có thành tích xuất sắc trong học tập, đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic cấp quốc gia hoặc Nghiên cứu khoa học cấp quốc gia.

2.2. Tiêu chuẩn: Sinh viên có tư cách đạo đức tốt, có thành tích học tập đạt từ Giỏi và rèn luyện đạt từ Tốt trở lên đồng thời đạt từ Giải Ba trong các kỳ thi Olympic cấp Toàn quốc hoặc Nghiên cứu khoa học cấp quốc gia trở lên trong năm học 2019 – 2020.

2.3. Nguyên tắc xét chọn: Nhà trường căn cứ vào điểm trung bình chung mở rộng (ĐTBCMR = ĐTBHT + ĐRLqđ) của năm học để xem xét xếp hạng thứ tự. Trong trường hợp số sinh viên đủ điều kiện tuyển chọn bằng điểm nhau thì ưu tiên những sinh viên đã tham gia các kỳ thi Olympic hoặc NCKH cấp quốc gia trở lên (theo cấp và theo thứ tự giải đạt được), tiếp đó là những sinh viên đăng ký số tín chỉ nhiều hơn.

2.4. Số lượng: 03 suất

3. Học bổng dành cho sinh viên K62

3.1. Đối tượng: Sinh viên đạt Thủ khoa vào trường K62, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

3.2. Tiêu chuẩn:

– Sinh viên đạt Thủ khoa vào trường K62: là sinh viên có tổng điểm xét tuyển cao nhất trường trong đợt tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2020 (bao gồm: tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực).

– Sinh viên K62 có hoàn cảnh khó khăn là sinh viên thuộc một trong các đối tượng sau:

+ Là con của liệt sỹ, con của thương bệnh binh, con của Anh hùng lao động trong kháng chiến… thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi trong học tập;

+ Là con mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;

+ Là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở khu vực 1 vùng cao và vùng sâu hải đảo;

+ Là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

3.2. Số lượng: 10 suất

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

* Trước ngày 05/10/2020: Sinh viên thuộc đối tượng và đủ tiêu chuẩn đăng ký xét học bổng ‘Lê Văn Kiểm & Gia đình’ năm 2020 (trừ đối tượng 3, mục II) nộp về Phân hiệu:

– Đối với sinh viên xin cấp Học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó:

+ Đơn xin xét cấp học bổng khuyến học (mẫu 1)

+ Bản kê khai hoàn cảnh gia đình (mẫu 2)

+ Bản photo công chứng giấy tờ ưu tiên (nếu có), như: Thẻ thương bệnh binh của bố/mẹ hoặc Giấy chứng nhận con Liệt sỹ hoặc Giấy chứng tử của cả bố và mẹ hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2020…

– Đối với sinh viên xin cấp Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc: Đơn xin xét cấp học bổng khuyến học (mẫu 1)

– Trước ngày 10/10/2020: Phân hiệu xét chọn đề cử những sinh viên đủ tiêu chuẩn đồng thời gửi danh sách và hồ sơ sinh viên nhận học bổng khuyến học của trường về phòng Chính trị & Công tác sinh viên (theo mẫu).

– Trước ngày 30/10/2020: Hội đồng nhà trường họp xét chọn sinh viên được nhận học bổng ‘Lê Văn Kiểm & Gia đình’ năm học 2020 và thông báo danh sách sinh viên được cấp học bổng ‘Lê Văn Kiểm & gia đình’ năm 2020.

Các mẫu văn bản:

Mẫu 1: tải tại đây

Mẫu 2: tải tại đây

Nơi nhận :

– BGĐ ;

– Các Bộ môn;

– Các lớp K58 ÷ K62;

– Lưu VT, ĐT&CTSV.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 PGS. TS. Nguyễn Đăng Tính

Bài Viết Khác

Thông báo tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021 : Thời gian: 08h00 ngày 09/11/2020 Địa điểm: Sân trường Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi,         Địa chỉ: Số 02 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh