Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học Đại học / Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2 cho sinh viên Cơ sở 2 – Đợt 3 năm 2017

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2 cho sinh viên Cơ sở 2 – Đợt 3 năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  336 /KH-ĐHTL-CS2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  06 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2 cho sinh viên Cơ sở 2 – Đợt 3 năm 2017

 

Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (cấp A2) đối với sinh viên đại học hệ chính quy đợt 3 năm 2017 tại Cơ sở 2 như sau:

 1. Đăng ký thi:
 • Hình thứcđăng ký: sinh viên đăng ký thi tại website https://dangky.tlu.edu.vn.

Vào đợt học 10 học kỳ 1 năm 2017-2018 tại mục đăng ký nguyện vọng học.

 • Thờigian đăng ký thi: 11/10/2017 – 18/10/2017
 1. Thời gian thi:
 • Tại Cơ sở Bình Dương: Dự kiến thi vào ngày 04-05/11/2017
 • Tại Cơ sở Tp Hồ Chí Minh: Dự kiến thi vào ngày 04-05/11/2017
 1. Nộp lệ phí thi:
 • Thời gian: 16/10/201720/10/2017
 • Địa điểm: Ban Tài vụ
 • Lệ phí dự thi: 100.000 đồng/ 1 sinh viên
 1. Hình thức và quy trình thi:
 • Hình thức thi: Trắc nghiệm hoàn toàn, trả lời vào phiếu trả lời trắc nghiệm và chấm bằng máy 3 kỹ năng Nghe, đọc, viết
 • Quy trình thi:

+ Kỹ năng đọc, viết: 40 phút

+ Kỹ năng nghe: 10 phút

+ Kỹ năng nói: 5 phút/SV

 

 Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

– Ban Giám đốc (để b/c);

PHÓ GIÁM ĐỐC

– Các Ban;
– GVCN, CVHT các lớp;  (Đã ký)
– Sinh viên các khóa 54, 55, 56,57, 58, 59;
– Lưu: VT, ĐT&CTSV.

 PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG TÍNH 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2