Trang chủ / THÔNG BÁO / Kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ 1 năm học 2020-2021

Kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ 1 năm học 2020-2021

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN  
Số… KH/PH-TTTV Tp.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2020

KẾ HOẠCH
“Phục vụ giáo trình học kỳ 1, năm học 2020-2021”

Căn cứ kế hoạch đào tạo và lịch học chi tiết các khóa, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ 1, năm học 2020-2021 như sau:

Thời gian cán bộ lớp nhận danh sách:            Từ ngày 07-10/09/2020

Thời gian phục vụ giáo trình:                         Từ 07/09 đến 25/09/2020

Cán bộ lớp chốt DS sinh viên đã mượn sách với Thư viện: Ngày 28/09 đến 30/09/2020

Thời gian cán bộ lớp đóng tiền cho Tài vụ:    Sẽ bố trí 1 ngày trong tuần từ 01/10 đến 08/10/2020

Thời gian trả sách HK2-2019-2020 :             Từ 21/09 đến 02/10/2020

Ghi chú:

Cán bộ lớp chú ý: Sau khi chốt danh sách mượn giáo trình với thư viện Ngày 28/09 đến 30/09/2020 cán bộ lớp có trách nhiệm thu tiền theo danh sách và đóng trực tiếp tại Ban Tài vụ; Khi đóng xong phải photo 01 bản có chữ ký và đóng dấu “ Đã thu tiền” của Ban Tài vụ mang gửi lại thư viện.

Nơi nhận:

– Cán bộ các lớp;
– Các Ban:Đào tạo &CTSV, Tài vụ (để kết hợp);
– Thông báo website và lưu TTTV.

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN
Giám đốc Trung tâm

(Đã ký)

Lê Trung Thành

 

Bài Viết Khác

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2020 tại Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ Lợi

Vẫn còn nhiều cơ hội dành cho các bạn thi sinh để trúng tuyển vào …