Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Lịch học Cao học / Kế hoạch học tập và đăng ký học cao học khóa 24 học kỳ 2 năm học 2016-2017 tại Cơ sở 2

Kế hoạch học tập và đăng ký học cao học khóa 24 học kỳ 2 năm học 2016-2017 tại Cơ sở 2

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo cho toàn thể học viên Cao học khóa 24 về Kế hoạch đăng ký học và lịch học học kỳ 2 năm học 2016-2017 tại Cơ sở 2:

1 . Thời gian đăng ký học:

1.1 Đăng ký bổ sung học kỳ 1 -2016-2017

  • Lớp 24QLXD21-CS2
  • Thời gian: Từ 9h00 ngày 20/12/2016-27/12/2016

1.2 Đăng ký học kỳ 2 -2016-2017:

  • Lớp 24C11-CS2, 24CTN11-CS2, 24QLXD11-CS2
  • Thời gian: Từ 9h00 ngày 28/12/2016-03/01/2017

2. Thời khóa biểu các lớp:

  • Thời khóa biểu lớp 24QLXD21-CS2:
TKB-24QLXD21-CS2-K1-2016-2017
  • Thời khóa biểu lớp 24C11-CS2, 24CTN11-CS2, 24QLXD11-CS2:
TKB-K24-CS2-K2-2016-2017

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1, năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI CƠ SỞ 2 ——— Số:  12 /KH-CS2-ĐT&CTSV       …