Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Hướng dẫn xem lịch thi đối với K60 trở về trước đăng ký cùng K61 HK1-2019-2020

Hướng dẫn xem lịch thi đối với K60 trở về trước đăng ký cùng K61 HK1-2019-2020

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo đến sinh viên hướng dẫn xem lịch thi đối với sinh viên K60 trở về trước đăng ký cùng K61 HK1-2019-2020 như sau:

Sinh viên truy cập vào trang website: dkhsv.tlu.edu.vn

Acc: Mã sinh viên

Pass: Mã sinh viên

Trân trọng.

Bài Viết Khác

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1, năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI CƠ SỞ 2 ——— Số:  12 /KH-CS2-ĐT&CTSV       …