Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Hướng dẫn xem lịch thi đối với K60 trở về trước đăng ký cùng K61 HK1-2019-2020

Hướng dẫn xem lịch thi đối với K60 trở về trước đăng ký cùng K61 HK1-2019-2020

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo đến sinh viên hướng dẫn xem lịch thi đối với sinh viên K60 trở về trước đăng ký cùng K61 HK1-2019-2020 như sau:

Sinh viên truy cập vào trang website: dkhsv.tlu.edu.vn

Acc: Mã sinh viên

Pass: Mã sinh viên

Trân trọng.

Bài Viết Khác

Thông báo lịch bảo vệ đề cương và bản thảo cao học ngày 06 & 07/06/2020 tại Phân hiệu Miền nam

Ban Đào tạo và CTSV thông báo tới học viên cao học lịch bảo vệ …