Học Bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2018-2019

Quyết định về danh sách sinh viên đạt học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2018-2019.\

Chi tiết file đính kèm:

HBKKHT KỲ 1_18_19_CS2

Danh sách sinh viên đạt HBKKHT theo file đính kèm

DSSV DAT HBKKHT KY 1(2018-2019)

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Thông báo hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, TCXH và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, TCXH và Hỗ …