Trang chủ / Trung tâm Tư vấn và NCTN / Bản tin TTTV-NCTN / Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ cửa sông ven biển cửa sông Cái Lớn – Tỉnh Kiên Giang

Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ cửa sông ven biển cửa sông Cái Lớn – Tỉnh Kiên Giang

Nguyễn Thị Phương Mai, Lê Trung Thành B
Đại học thủy lợi – Cơ sở 2

Fulltext – download here

Bài Viết Khác

Khai giảng khóa học VE (Value Engineering) và kỳ thi lãnh đạo VE tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu Thực Nghiệm Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trái Đất Việt (EVCC) được tài trợ bởi Hiệp hội Value Engineering Nhật Bản để đào tạo và cấp chứng chỉ lãnh đạo VE cho các đối tượng sinh viên, công nhân viên.