Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Chế độ - Chính sách / Danh sách sinh viên được xét ở Ký túc xá tại Tp. Hồ Chí Minh

Danh sách sinh viên được xét ở Ký túc xá tại Tp. Hồ Chí Minh

Ban Tổ chức – Hành chính – Quản trị thông báo Danh sách sinh viên được xét ở Ký túc xá tại Tp. Hồ Chí Minh, Học kỳ 1 năm học 2018-2019.

Cụ thể xem ở file: DS SV duoc xet o KTX SG HK1-2018-2019

Bài Viết Khác

Thông báo sinh hoạt lớp tháng 8 năm 2018

Chi tiết file đính kèm: THANG 8_2018