Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Danh sách sinh viên được xét ở KTX TP. HCM HK2 năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên được xét ở KTX TP. HCM HK2 năm học 2018-2019

Ban TC-HC-QT Thông báo Danh sách sinh viên được xét ở KTX TP. HCM HK2 năm học 2018-2019:

Chi tiết theo đường dẫn sau:DS SV duoc xet o KTX TP HCM_18 ky 2

Bài Viết Khác

Đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức Đoàn

Nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo điều …