Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Chế độ - Chính sách / Danh sách sinh viên đạt HBKKHT kỳ I (18-19) – Danh sách dự kiến

Danh sách sinh viên đạt HBKKHT kỳ I (18-19) – Danh sách dự kiến

LƯU Ý: Sinh viên đủ điều kiện xét HBKKHT được sắp xếp theo danh sách từng Khóa với 3 mức thứ tự ( Xuất sắc, Giỏi, Khá). Trong mỗi mức, danh sách sinh viên được xắp xếp thứ tự từ cao xuống thấp; và được cấp HBKKHT xét theo từng Ngành cho đến khi hết quỹ học bổng được phân bổ.

Mọi thắc mắc sinh viên nộp đơn phản hồi về Ban Đào tạo và CTSV – Phòng tiếp sinh viên trước ngày 08/05/2019.

DUKIEN_HocBongKKHT_CS2 _K57
DUKIEN_HocBongKKHT_CS2 _K58
DUKIEN_HocBongKKHT_CS2 _K59
DUKIEN_HocBongKKHT_CS2 _K60

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Thông báo thu học phí kỳ Đồ án tốt nghiệp tại học kỳ 1 năm học 2019-2020

chi tiết xem tại đây: THU HPHK1_19_20 – ĐATN   Số lượt xem bài viết: …