Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Chế độ - Chính sách / Danh sách khen thưởng toàn khóa và học bổng khuyến khích học tập K56 tại Cơ sở 2

Danh sách khen thưởng toàn khóa và học bổng khuyến khích học tập K56 tại Cơ sở 2

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên kính gửi  Quý thầy cô và các bạn sinh viên: Danh sách khen thưởng toàn khóa và học bổng khuyến khích học tập K56 tại Cơ sở 2.

Chi tiết xem file tại đây:

DS_HBKKHT_K1_2018-2019_K56
KhenThuongToanKhoa 56

Trân trọng thông báo.

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức Đoàn

Nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo điều …