Trang chủ / THÔNG BÁO / Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nam Quốc tuyển dụng kỹ sư và sinh viên thực tập

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nam Quốc tuyển dụng kỹ sư và sinh viên thực tập

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nam Quốc hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đầu tư xây dựng, được Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp phép ngày 22/01/2010. Hiện nay công ty có chương trình hỗ trợ sinh viên năm cuối thực tập và tuyển dụng một số nhân viên thiết kế, giám sát thi công… Chi tiết xem file đính kèm ở link sau:

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nam Quốc tuyển dụng

Bài Viết Khác

Kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2018-2019 và toàn khóa học của sinh viên làm ĐATN kỳ 2 năm 2018-2019

Kế hoạch triển khai đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên K57 và K56 …