Trang chủ / Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 • SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
 • ĐẢNG ỦY CƠ SỞ
 • BAN GIÁM ĐỐC
 • PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
 • KHOA – BỘ MÔN
 • TRUNG TÂM
 • TỔ CHỨC ĐOÀN – HỘI

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN CƠ SỞ 2

Ông Lê Xuân Bảo
Bí thư Đảng ủy bộ phận Cơ sở 2
Điện thoại: 028.38404744
Email: lexuanbao@tlu.edu.vn

Ông Nguyễn Đăng Tính
Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận Cơ sở 2
Điện thoại: 028.38404743
Email: dangtinh@tlu.edu.vn

CÁC ĐẢNG ỦY VIÊN

Ông Lê Trung Thành
Đảng ủy viên
Điện thoại: 028.35140608
Email: thanh@tlu.edu.vn

Ông Nguyễn Đăng Tâm
Đảng ủy viên
Điện thoại: 0274.3782158
Email: tamdhtl@tlu.edu.vn


BAN GIÁM ĐỐC CƠ SỞ 2 – ĐẠI HỌC THỦY LỢI

NGƯT.GS.TS Trịnh Minh Thụ
Giám đốc
Điện thoại: …
Email: tmthu@tlu.edu.vn

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính
Phó Giám đốc
Điện thoại: 028.38404743
Email: dangtinh@tlu.edu.vn

TS. Lê Xuân Bảo
Phó Giám đốc
Điện thoại: 028.38404744
Email: lexuanbao@tlu.edu.vn

Quá trình đào tạo:

GS.TS. Trịnh Minh Thụ ThS. Lê Xuân Bảo PGS.TS. Nguyễn Đăng Tính

BAN TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

Th.S Lê Thị Thúy Ngân
Chức vụ: Trưởng Ban
Điện thoại: 028.38403460
Email: ngancs2@tlu.edu.vn

Th.S Lã Văn Bằng
Chức vụ: Phó Ban
Điện thoại: 0274.3748620
Email: bangcs2@tlu.edu.vn

Th.S Đỗ Tiến Khoa
Chức vụ: Phó Ban
Điện thoại: 028.38403460
Email: tienkhoa@tlu.edu.vn

Ban Tổ chức – Hành chính – Quản trị là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về các mặt công tác:

– Công tác tổ chức bộ máy, thể chế hoạt động của cơ quan;

– Công tác nhân sự, chế độ chính sách đối với CBVC;

– Công tác hành chính và cải cách hành chính;

– Công tác thi đua khen thưởng;

– Công tác quản lý, khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị và đầu tư xây dựng;

– Công tác quản lý Kí túc xá;

– Công tác y tế;

– Công tác đảm bảo trật tự, an ninh; an toàn.

BAN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

PGS.TS Lê Trung Thành
Trưởng ban
Điện thoại: 028.35140608
Email: thanh@tlu.edu.vn

KS. Hoàng Lan Anh
Phó Trưởng ban
Điện thoại: 028.35140608
Email: lananhcs2@tlu.edu.vn

Th.S Phùng Thị Thúy Hà
Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0274.3748620
Email: phungha1303@tlu.edu.vn

Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc về các mặt công tác:

– Công tác tuyển sinh;

– Công tác quản lý, tổ chức  đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo;

– Công tác quản lý sinh viên, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho sinh viên;

– Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn, tiêu chí về đảm bảo chất lượng giáo dục;

– Công tác truyền thông và quan hệ doanh nghiệp.

BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

PGS.TS Triệu Ánh Ngọc
Trưởng ban
Điện thoại: 028.38408117
Email: ngocta@tlu.edu.vn

 

Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc về các mặt công tác:

– Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn phục vụ sản xuất;

– Phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học;

– Hợp tác khoa học, đào tạo trong nước và quốc tế.

BAN TÀI VỤ

CN. Phan Thị Minh Phương
Trưởng ban
Điện thoại: 028.38405772
Email: phuongcs2@tlu.edu.vn

CN. Nguyễn Lan Anh
Phó Trưởng ban
Điện thoại: 028.38405772
Email: nglananh@tlu.edu.vn

Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc về các mặt công tác:

– Công tác kế hoạch và phát triển tài chính;

– Công tác quản lý hoạt động tài chính, công tác kế toán;

– Công tác học bổng của sinh viên.


KHOA CÔNG TRÌNH

BỘ MÔN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

PGS.TS Đỗ Văn Lượng
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 028.38404742
Email: luongdh2@tlu.edu.vn

TS. Lê Trung Phong
Chức vụ: Phó Bộ môn
Điện thoại: 028.38408118
Email: phonglt@tlu.edu.vn

– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác đào tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất liên quan đến lĩnh vực công trình thủy lợi, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông.

– Tham gia hội đồng khoa học và đào tạo, hội đồng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực liên quan đến xây dựng công trình.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Kỹ thuật Công trình tại Cơ sở 2 tham gia đào tạo, quản lý những ngành thuộc khối ngành kỹ thuật và công nghệ. Những ngành này là những ngành truyền thống, chủ lực nhất và gắn liền với sự phát triển của trường Đại học Thủy Lợi và Cơ sở 2. Hiện nay bộ môn có một đội ngũ nhân lực đông đảo, chất lượng cao, là sự kết hợp giữa những giảng viên là các Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, các Giáo sư, Phó giáo sư giàu kinh nghiệm và lớp giảng viên trẻ, trình độ cao, tận tụy với nghề nghiệp được đào tạo tại những đại học danh tiếng thuộc các nước như Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc…

II. QUY MÔ ĐÀO TẠO

Hiện nay Bộ môn Kỹ thuật công trình tham gia đào tạo với qui mô lớn nhất trường với:

 • Hơn 1500 sinh viên hệ Đại học chính quy.
 • Hơn 200 sinh viên hệ Vừa làm vừa học.
 • Hơn 200 học viên Cao học và Nghiên cứu sinh.

2.1. Các chương trình đào tạo đại học chính quy

TT

Tên ngành

Mã ngành

1 Kỹ thuật công trình thủy 52580202
2 Kỹ thuật công trình xây dựng 52580201
3 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 52580205
4 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 52510103

2.2. Các chương trình đào tạo thạc sĩ

TT

Tên ngành

Mã số

1 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 60580202
2 Quản lý xây dựng 60580302
3 Địa kỹ thuật xây dựng 60580204
4 Công trình thủy lợi bền vững
(liên kết với Đại học Liege – Vương quốc Bỉ)

2.3. Các chương trình đào tạo tiến sĩ

 • Xây dựng công trình thủy
 • Địa kỹ thuật xây dựng
 • Vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng
 • Cơ học vật rắn.

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT

 • Văn phòng Bộ môn Kỹ thuật Công trình – Số 2 Trường Sa, P.17, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
 • Văn phòng Bộ môn Kỹ thuật Công trình – P.An Thạnh, Thị xã Thuận An, Bình Dương.
 • Phòng Thí nghiệm Vật liệu xây dựng.
 • Phòng Thí nghiệm Địa kỹ thuật.

IV. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY & NGHIÊN CỨU

Đội ngũ giảng viên, cộng tác viên của Bộ môn được chia theo các chuyên ngành:

4.1. Kỹ thuật Công trình thủy

Các môn học đảm nhiệm:

 • Giới thiệu và Cơ sở thiết kế công trình thủy
 • Đập và Hồ chứa
 • Công trình trên hệ thống thủy lợi
 • Đồ án Đập và hồ chứa
 • Đồ án công trình trên hệ thống thủy lợi
 • Thiết kế công trình thủy
 • Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ
 • Thiết kế đập
 • Thiết kế công trình dẫn tháo nước
 • Kỹ thuật công trình ngầm
 • Thiết kế công trình giao thông
 • Thiết kế công trình giao thông thủy
 • Quy hoạch giao thông thủy
 • Đại cương về quy hoạch giao thông
 • Thiết kế cầu đường bộ

Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, NCKH cho sinh viên, luận văn cho học viên cao học và luận án tiến sĩ thuộc các chuyên ngành: Kỹ thuật công trình thủy, Công trình thủy bền vững (Liên kết Đại học Liége – Vương Quốc Bỉ).

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, cảng, đường thủy nội địa, bảo vệ bờ biển, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai…

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Chức vụ
1 PGS.TS Phạm Văn Song Giảng viên cao cấp
2 Th.S Lã Bá Thiết Giảng viên chính
3 Th.S Lê Trung Thành Giảng viên
4 Th.S Nguyễn Thị Phương Mai Giảng viên
5 Th.S Ngô Thị Thanh Nhàn Giảng viên
6 Th.S Nguyễn Văn Tâm Giảng viên
7 Th.S Phạm Ngọc Thịnh Giảng viên
8 NGND. GS.TS Phạm Ngọc Quý Giảng viên cao cấp
9 NGND. GS.TS Nguyễn Chiến Giảng viên cao cấp
10 TS. Hồ Sỹ Tâm Giảng viên
11 PGS.TS Nguyễn Quang Hùng Giảng viên cao cấp
12 PGS.TS Phạm Văn Quốc Giảng viên cao cấp
13 PGS.TS Lê Xuân Khâm Giảng viên cao cấp
14 TS. Lê Thanh Hùng Giảng viên
15 TS. Nguyễn Thế Điện Giảng viên

4.2. Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Các môn học đảm nhiệm:

 • Dẫn dòng thi công và công tác hố móng
 • Công nghệ xử lý nền móng
 • Công nghệ xây dựng công trình đất đá
 • Công nghệ xây dựng công trình bê tông
 • Công nghệ xây dựng công trình ngầm
 • Công nghệ xây dựng cầu
 • Công nghệ xây dựng đường giao thông
 • Tổ chức và quản lý xây dựng
 • Giám sát xây dựng
 • Luật xây dựng
 • An toàn lao động
 • Kỹ năng chỉ đạo dự án xây dựng

Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, NCKH cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng và luận văn cao học cho học viên chuyên ngành Quản lý xây dựng.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ và quản lý xây dựng

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Chức vụ
1 NGƯT. PGS.TS Đỗ Văn Lượng Giảng viên cao cấp
Trưởng Bộ môn
2 PGS.TS. Lê Trung Thành Giảng viên
3 NGƯT. GS.TS Vũ Thanh Te Giảng viên cao cấp
4 TS. Lã Vĩnh Trung Giảng viên
5 TS. Võ Công Hoang Giảng viên
6 TS. Bùi Quang Nhung Giảng viên
7 KS. Trần Nguyên Đức Giảng viên
8 KS. Ngô Thị Nguyệt Giảng viên
9 NGƯT PGS.TS Lê Văn Hùng Giảng viên cao cấp
10 PGS.TS Nguyễn Trọng Tư Giảng viên cao cấp
11 PGS.TS Dương Đức Tiến Giảng viên cao cấp
12 PGS.TS Nguyễn Quang Cường Giảng viên cao cấp
13 PGS.TS Đồng Kim Hạnh Giảng viên cao cấp
14 TS. Đinh Thế Mạnh Giảng viên

4.3. Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Các môn học đảm nhiệm:

 • Kết cấu nhà BTCT
 • Kết cấu nhà thép
 • Kết cấu BT ứng suất trước
 • Kết cấu liên hợp thép – BTCT
 • Kết cấu BTCT đặc biệt
 • Kết cấu Thép đặc biệt
 • Kết cấu nhà nhiều tầng
 • Móng nhà nhiều tầng
 • Kỹ thuật thi công công trình đặc biệt
 • Tin học ứng dụng trong thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp
 • Cơ sở thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp
 • Sửa chữa và gia cường kết cấu
 • Công nghệ xây dựng nhà nhiều tầng
 • Kết cấu công trình
 • Công nghệ xây dựng nhà

Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, NCKH cho sinh viên và luận văn cao học cho học viên chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng dân dụng & công nghiệp.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng & công nghiệp

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Chức vụ
1 TS. Lê Trung Phong Giảng viên
Phó Trưởng bộ môn
2 GS.TS Nguyễn Tiến Chương Giảng viên cao cấp
3 TS. Nguyễn Anh Dũng Giảng viên
4 TS. Tạ Văn Phấn Giảng viên
5 TS. Nguyễn Suy Cường Giảng viên
6 TS. Nguyễn Anh Vũ Giảng viên
7 ThS. Nguyễn Văn Thắng Giảng viên
8 ThS. Bùi Sỹ Mười Giảng viên
9 ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy Giảng viên
10 ThS. Phạm Thu Hiền Giảng viên
11 ThS. Đoàn Xuân Quý Giảng viên
12 TS. Chu Tuấn Long Giảng viên
13 KS Nguyễn Vĩnh Sáng Giảng viên

4.4. Công trình giao thông

Các môn học đảm nhiệm về Đường:

 • Thiết kế hình học đường ô tô
 • Khảo sát thiết kế đường ô tô
 • Thiết kế nền mặt đường
 • Đồ án thiết kế nền mặt đường
 • Xây dựng nền mặt đường
 • Đồ án xây dựng nền mặt đường
 • Quy hoạch giao thông vận tải và mạng lưới đường
 • Giao thông và đường đô thị
 • Kinh tế và quản lý khai thác đường
 • Chuyên đề đường
 • Kỹ thuật giao thông
 • Tin ứng dụng trong thiết kế đường
 • Hạ tầng cảng hàng không và sân bay
 • Đường sắt
 • Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng đường bộ & sân bay.

Các môn học đảm nhiệm về cầu:

 • Mố trụ cầu
 • Thiết kế cầu bê tông cốt thép I, II
 • Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép I, II
 • Thiết kế cầu thép I, II
 • Đồ án thiết kế cầu thép I, II
 • Khai thác và kiểm định cầu
 • Thiết kế và xây dựng hầm
 • Xây dựng cầu
 • Chuyên đề cầu
 • Tin học ứng dụng trong thiết kế và xây dựng cầu
 • Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng cầu và công trình ngầm.

Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, NCKH cho sinh viên và luận văn cao học cho học viên chuyên ngành Kỹ thuật công trình giao thông.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kỹ thuật công trình giao thông

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Chức vụ
1 NGƯT. GS.TS Vũ Đình Phụng Giảng viên cao cấp
2 TS. Lương Minh Chính Giảng viên
3 TS. Đặng Việt Đức Giảng viên
4 TS. Trương Quốc Quân Giảng viên
5 TS. Đỗ Thắng Giảng viên
6 TS. Trần Văn Đăng Giảng viên
7 TS. Trịnh Đình Toán Giảng viên
8 NCS. Ngô Trí Thường Giảng viên
9 NCS. Bùi Thị Thu Huyền Giảng viên
10 NCS. Nguyễn Thị Ánh Hồng Giảng viên
11 NCS. Kiều Minh Thế Giảng viên
12 NCS. Trương Việt Hùng Giảng viên
13 NCS. Bùi Ngọc Kiên Giảng viên
14 NCS. Nguyễn Thu Hà Giảng viên
15 NCS. Đinh Văn Duy Giảng viên
16 ThS. Trương Văn Đoàn Giảng viên
17 KS. Nguyễn Văn Toản Giảng viên

4.5. Kết cấu công trình

Các môn học đảm nhiệm:

 • Kết cấu bê tông cốt thép
 • Kết cấu thép
 • Kết cấu thép trong máy xây dựng
 • Kết cấu gỗ
 • Kết cấu gạch đá
 • Tin học ứng dụng trong kỹ thuật công trình
 • Phân tích giới hạn kết cấu công trình
 • Cửa van và thiết bị đóng mở
 • Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, NCKH cho sinh viên và luận văn cao học cho học viên chuyên ngành Kỹ thuật công trình.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kỹ thuật công trình

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Chức vụ
1 PGS.TS Vũ Hoàng Hưng Giảng viên cao cấp
2 PGS. TS Trần Mạnh Tuân Giảng viên cao cấp
3 TS. Vũ Thị Thu Thủy Giảng viên
4 Th.S Đặng Tuấn Phong Giảng viên
5 ThS Nguyễn Thị Mai Sương Giảng viên

4.6. Sức bền – Kết cấu

Các môn học đảm nhiệm:

 • Sức bền vật liệu
 • Cơ học kết cấu
 • Cơ học môi trường liên tục
 • Phương pháp số
 • Phân tích ứng suất
 • Động lực học công trình
 • Thí nghiệm thiết bị đo trong xây dựng
 • Thực nghiệm kết cấu công trình

Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, NCKH cho sinh viên và luận văn cao học cho học viên chuyên ngành Kỹ thuật công trình, Cơ học.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kỹ thuật công trình, Cơ học

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Chức vụ
1 PGS.TS Dương Văn Thứ Giảng viên cao cấp
2 TS. Lý Trường Thành Giảng viên chính
3 PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng Giảng viên cao cấp
4 PGS. TS. Nguyễn Công Thắng Giảng viên cao cấp
5 TS. Phạm Viết Ngọc Giảng viên
6 TS. Đào Văn Hưng Giảng viên
7 Nguyễn Hồng Đăng Giảng viên
8 Phan Khanh Khánh Giảng viên
9 Đặng Văn Phú Giảng viên

4.7. Địa kỹ thuật

Đảm nhận các môn học:

 • Địa chất công trình
 • Cơ học đất
 • Địa kỹ thuật
 • Cơ học đá
 • Nền Móng
 • Các phần mềm ứng dụng trong Địa kỹ thuật
 • Cơ học đất nâng cao
 • Nền móng nâng cao
 • Phương pháp phần tử hữu hạn trong Địa kỹ thuật
 • Gia cố và xử lý nền móng
 • Công trình ngầm
 • Phương pháp thí nghiệm trong phòng nâng cao
 • Phương pháp xác suất trong địa kỹ thuật
 • Các phương pháp khảo sát trong địa kỹ thuật
 • Móng cọc khoan nhồi
 • Thấm và các công trình đất
 • Địa kỹ thuật và địa kỹ thuật môi trường
 • Địa kỹ thuật trong động đất
 • Cừ thép và kết cấu chắn giữ.

Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, NCKH cho sinh viên và luận văn cao học cho học viên chuyên ngành Địa kỹ thuật và công trình ngầm.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Địa kỹ thuật và công trình ngầm

Quản lý phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Chức vụ
1 NGƯT.GS.TS. Trịnh Minh Thụ Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng
Giám đốc Cơ sở 2
2 PGS.TS. Hoàng Việt Hùng Giảng viên cao cấp
3 Th.S. Nguyễn Việt Quang Giảng viên chính
4 TS. Nguyễn Văn Lộc Giảng viên
5 Th.S. Ngô Văn Linh Giảng viên
6 KS. Nguyễn Vũ Luật Giảng viên

4.8. Vật liệu xây dựng

Đảm nhận các môn học:

 • Vật liệu xây dựng
 • Vật liệu biển
 • Vật liệu xây dựng nâng cao
 • Vật liệu tiên tiến cho đường giao thông

Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, NCKH cho sinh viên và luận văn cao học cho học viên chuyên ngành Kỹ thuật công trình, Vật liệu xây dựng.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kỹ thuật công trình, Vật liệu xây dựng

Quản lý phòng Thí nghiệm Vật liệu xây dựng.

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Chức vụ
1 PGS.TS Vũ Quốc Vương Giảng viên cao cấp
2 PGS.TS Nguyễn Quang Phú Giảng viên cao cấp
3 TS. Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên
4 TS. Nguyễn Đình Trinh Giảng viên
5 TS. Hoàng Quốc Gia Giảng viên
6 Th.S Tạ Duy Long Giảng viên
7 Th.S Đặng Văn Thương Giảng viên

4.9. Cơ kỹ thuật

Đảm nhận các môn học:

 • Cơ học cơ sở 1
 • Cơ học cơ sở 2

Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, NCKH cho sinh viên và luận văn cao học cho học viên chuyên ngành Cơ học.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Cơ học.

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Chức vụ
1 TS. Nguyễn Thị Thanh Bình Giảng viên
2 Th.S Nguyễn Ngọc Huyên Giảng viên
3 Th.S Lê Thị Việt Anh Giảng viên
4 Th.S Bùi Tuấn Anh Giảng viên
5 Th.S Dương Hải Thuận Giảng viên

KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

BỘ MÔN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính
Trưởng bộ môn
Điện thoại: 028.38424743
Email: dangtinh@tlu.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ

– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác đào tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước, cấp thoát nước, thủy văn và môi trường…

– Tham gia các hội đồng khoa học và đào tạo, hội đồng khoa học công nghệ liên quan đến kỹ thuật tài nguyên nước.

GIỚI THIỆU

Bộ môn Kỹ thuật Tài nguyên nước và Môi trường thành lập theo chiến lược phát triển của trường Đại học Thủy lợi, trực thuộc phân hiệu Đại học Thủy Lợi tại phía nam. Bộ môn đã và đang có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của trường Đại học Thủy Lợi, để khẳng định vai trò, vị thế trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất nhằm đóng góp cho sự phát triển của Trường lên một tầm cao mới.

Trong quá trình tổ chức đào tạo, Bộ môn luôn xác định việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy là nhiệm vụ trước mắt, hàng đầu, và lâu dài. Việc phát triển quy mô được chú trọng đến tính hợp lý, ổn định, tính cân đối giữa các trình độ và loại hình đào tạo… để phù hợp với các điều kiện về cơ sở vật chất, về đội ngũ cũng như các yếu tố đảm bảo chất lượng khác nhằm phát huy tối đa hiệu quả, năng lực của Bộ môn. Đội ngũ giảng viên, cộng tác viên của Bộ môn đều được đào tạo chính quy, cơ bản từ các nước tiên tiến trên thế giới như Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Ý, Nhật Bản, Úc… để hoàn toàn chủ động trong hội nhập sâu, rộng về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Hiện nay, Bộ môn đang phụ trách công tác giảng dạy các môn học phục vụ cho đào tạo hệ đại học chính quy, vừa làm vừa học, cao học, tiến sỹ và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học. Nhân sự của Bộ môn được chia theo các nhóm chuyên ngành, cụ thể:

1. Kỹ thuật Tài nguyên nước

Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước cung cấp, trang bị cho người học kiến thức rộng về khoa học cơ bản, cơ sở, về kỹ thuật để thực hiện các công việc quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý các hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ đa mục tiêu.

 • Giảng dạy các môn: Quy hoạch và thiết hế hệ thống thủy lợi; Quản lý công trình thủy lợi; Kỹ thuật Khai thác nước ngầm; Tiếp cận trong các dự án Phát triển nông thôn; Tin học ứng dụng trong ký thuật tài nguyên nước;
 • Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho sinh viên, luận văn cao học cho học viên cao học và NCS ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước, Cơ sở Hạ tầng;
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Tài nguyên nước và môi trường; Cải tạo đất; Cải tạo cải tiến, hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả của các hệ thống thủy lợi; Lĩnh vực phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.v.v…;
 • Thực hiện các dự án quy hoạch, thiết kế các hệ thống và các công trình tưới, tiêu, cấp thoát nước, bảo vệ môi trường, công trình phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.v.v..

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn

1 PGS.TS Nguyễn Đăng Tính 7 Ths Vũ Hải Sơn
2 PGS.TS Phạm Việt Hòa 8 Ths Lê Thị Hòa Bình
3 TS. Ngô Đăng Hải 9 Ths Trần Quốc Lập
4 PGS.TS Ngô Văn Quận 10 Ths Lê Thị Thanh Thủy
5 TS. Nguyễn Lương Bằng 11 Ths Lê Quang Tuấn
6 PGS.TS Lê Quang Vinh 12 Ths Trần Tuấn Thạch

2. Cấp thoát nước

Chương trình đào tạo trang bị cho người học các kiến thức quy hoạch, thiết kế, thi công và quản lý vận hành các mạng lưới cấp thoát nước, nhà máy xử lý nước, trạm bơm cấp thoát nước và công trình hạ tầng khác cho quốc phòng và dân sinh.

 • Chịu trách nhiệm giảng dạy 13 môn học cơ sở ngành, chuyên ngành và hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học cho sinh viên.
 • Nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Cấp thoát nước, xử lý nước thiên nhiên, xử lý nước thải, khoa học và kỹ thuật môi trường.

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn

1 PGS.TS Đoàn Thu Hà 6 Ths Trần Đăng An
2 TS Đặng Minh Hải 7 Ths. Đỗ Tiến Khoa
3 TS. Nguyễn Mạnh Tuân 8 Ths Bùi Xuân Khoa
4 TS Nguyễn Thái Hòa 9 TS Nguyễn Thế Anh
5 Ths Nguyễn Thu Trang

Các môn học bao gồm:

• Hóa nước và vi sinh vật nước
• Sinh thái học và bảo vệ môi trường nước
• Hệ thống cấp nước
• Hệ thống thoát nước
• Xử lý nước thiên nhiên
• Xử lý nước thải
• Công trình thu, máy bơm và trạm bơm
• Cấp thoát nước bên trong công trình
• Quy hoạch và quản lý đô thị
• Quản lý và vận hành hệ thống Cấp thoát nước
• Cấp nước và VSMT nông thôn
• Quản lý chất thải rắn

3. Kỹ thuật Hạ tầng và Phát triển nông thôn

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng là một ngành học mới phát triển tại Việt Nam trong những năm gần đây ở các trường đại học do nhu cầu bức thiết của xã hội cần quy hoạch và xây dựng đồng bộ và hiện đại hóa các công trình hạ tầng kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp ngành học này, người đi làm có thể thực hiện được các công tác quy hoạch và thiết kế mạng lưới hạ tầng kỹ thuật cho các đồ án quy hoạch xây dựng. Bên cạnh đó có các kiến thức tổng hợp về hạ tầng kỹ thuật để có thể tham gia công tác ở các đơn vị quản lý nhà nước.

 • Giảng dạy 10 môn học thuộc chương trình đào tạo đại học cho các ngành: Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng, Kỹ thuật tài nguyên nước;
 • Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học cho các sinh viên ngành Kỹ thuật Cở sở Hạ tầng.

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn

1 TS Lưu Văn Quân 6 TS Triệu Ánh Ngọc
2 TS Nguyễn Tiến Thái 7 Ths Trương Thu Hằng
3 TS Phạm Đức Thanh 8 Ths Vũ Thị Doan
4 PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh 9 Ths Hoàng Văn Trường
5 TS Đào Thị Huệ 10 Ths Lưu Quỳnh Hương

Các môn học bao gồm:

• Kỹ thuật hạ tầng giao thông
• Tin học ứng dụng cho ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
• Cơ sở thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp
• Thiết kế công trình công cộng
• Máy bơm và trạm bơm
• Quy hoạch đô thị
• Thiết kế công trình giao thông

4. Kỹ thuật và Quản lý tưới

Theo Chiến lược phát triển của Trường, Kỹ thuật và Quản lý tưới sẽ đáp ứng yêu cầu cấp bách về nguồn nhân lực cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, một phần đáp ứng yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan, Ban, Ngành khác. Mở rộng nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất. Cải tiến chương trình, giáo trình để phù hợp với phương pháp giảng dạy lấy học viên làm trung trâm. Thay đổi phương pháp đánh giá sinh viên nhằm góp phần thay đổi phương pháp học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Các giảng viên phấn đấu đạt trình độ chuyên môn, tiếng Anh tốt đủ tiêu chuẩn tham gia vào các dự án tiên tiến của trường.

 • Giảng dạy và hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đại học, thạc sĩ và tiến sĩ;
 • Nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật tưới tiên tiến, tài nguyên đất nước, sinh học;
 • Phục vụ sản xuất cho các ngành Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Thủy sản, KHCN;
 • Tư vấn trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, xây dựng năng lực, phương pháp giảng dạy.

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn

1 TS Nguyễn Quang Phi 6 Ths Hoàng Cẩm Châu
2 PGS.TS Nguyễn Kim Cúc 7 Ths Nguyễn Thị Liễu
3 PGS.TS Phạm Minh Thư 8 Ths Nguyễn Việt Anh
4 PGS.TS Nguyễn Trọng Hà 9 Ths Giang Thu Thảo
5 TS Nguyễn Hằng Nga GV. Nguyễn Khánh Hòa

Các môn học bao gồm:

• Khoa học đất
• Kỹ thuật đất và nước
• Quản lý đất và cây trồng
• Quy hoạch và phát triển nông thôn
• Sinh thái học
• Đại cương về tài nguyên
• Quản lý tài nguyên
• Kỹ thuật tưới hiện đại
• Quản lý tưới hiện đại

5. Thủy lực

Giảng dạy môn Cơ học chất lỏng và Thuỷ lực công trình cho sinh viên chính quy, tại chức, cao đẳng trong toàn trường. Ngành này cung cấp những kiến thức và hiểu biết từ cơ bản đến nâng cao về đặc tính của dòng chất lỏng chảy trong hệ thống sông, kênh và mạng lưới đường ống. Ngoài ra, những ảnh hưởng của dòng chất lỏng tác dụng vào các công trình thủy lợi (cống, đập, đê…) cũng được nghiên cứu trong phạm vi ngành học.

Các hoạt động chủ yếu của ngành học bao gồm:

 • Hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học;
 • Bồi dưỡng sinh viên thi Ôlympíc Cơ học toàn quốc;
 • Giảng dạy Cao học, hướng dẫn Cao học và hướng dẫn nghiên cứu sinh làm luận án;
 • Quản lý phòng Thí nghiệm Thuỷ lực và làm các thí nghiệm mô hình công trình thuỷ lợi.

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn

1 PGS.TS Hồ Việt Hùng 6 TS.Trần Dũng Tiến
2 TS Nguyễn Văn Tài 7 Ths Đoàn Văn Bình
3 PGS.TS Nguyễn Thu Hiền 8 Ths Nguyễn Thùy Linh
4 TS Lê Thị Thu Hiền 9 Ths Đào Đức Anh
5 PGS.TS Lê Văn Ước 10 Ths Lê Thị Hải Yến

Các môn học bao gồm:

• Thuỷ lực Đại cương
• Thuỷ lực Dòng hở
• Thuỷ lực Công trình
• Cơ học Chất lỏng

6. Quản lý và Giảm nhẹ thiên tai

Đào tạo kỹ sư có năng lực nắm bắt các quy luật của tự nhiên, các loại hình thiên tai, phân tích tính toán và đề xuất các giải pháp quản lý, phòng chống và giảm nhẹ các thiên tai chủ yếu ở Việt Nam; lập quy hoạch và thiết kế các công trình chỉnh trị sông, bờ biển. Các kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ được đào tạo đều có trình độ chuyên môn vững vàng, tiếp cận nhanh với trình độ cao về khoa học kỹ thuật nên đã được các cơ quan khoa học, các cơ quan quản lý, các Công ty… đánh giá cao về chất lượng đào tạo.

 • Giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo Đại học, sau đại học;
 • Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học cho sinh viên
  Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn

1 TS Phạm Thanh Hải 4 TS Nguyễn Hoài Thanh
2 Ths Nguyễn Hồ Phương Thảo 5 Ths Nguyễn Đức Toàn
3 TS Trần Kim Châu 6 Ths Đặng Đồng Nguyên

Các môn học bao gồm:

• Chỉnh trị sông và bờ biển
• Phân tích rủi ro

7. Trắc địa và GIS

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Trắc địa bản đồ và GIS. Sinh viên sau khi học song biết sử dụng khai thác các tài liệu bản đồ và sử dụng các thiết bị đo trắc địa. Biết lập kế hoạch và tổ chức đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, mặt cắt địa hình phục vụ công tác thiết kế, thi công, quản lý công trình xây dựng.

 • Giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo Đại học, sau đại học;
 • Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho sinh viên.

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn

1 PGS.TS Hoàng Xuân Thành 4 Ths Nguyễn Văn Hải
2 Ths Đặng Tuyến Minh 5 Ths Bùi Duy Hưng
3 TS Bùi Kiên Trinh

Các môn học bao gồm:

• Trắc địa
• GIS
• Thực tập trắc địa

8. Quản lý môi trường

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về môi trường và đánh giá tác động môi trường cho các dự án phát triển. Sinh viên sau khi học xong môn học sẽ có nhận thức cơ bản về môi trường cùng các vấn đề của môi trường trong quá trình phát triển, ngoài ra sinh viên còn có thể thẩm định, đánh giá, viết và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án phát triển.

 • Giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo Đại học, sau đại học;
 • Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho sinh viên.

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn

1 PGS.TS Bùi Quốc Lập 5 TS Lê Công Chính
2 TS Nguyễn Văn Sỹ 7 TS Nguyễn Thị Xuân Thắng
3 PGS.TS Vũ Hoàng Hoa 8 Ths Nguyễn Thị Phương Lan
4 PGS.TS Nguyễn Minh Hằng

Các môn học bao gồm:

• Đánh giá tác động môi trường
• Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
• Quản lý chất lượng nước

KHOA CƠ BẢN – CƠ SỞ

BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

Th.S Nguyễn Đăng Tâm
Trưởng bộ môn
Điện thoại: 0274.3782158
Email: tamdhtl@tlu.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác nghiên cứu khoa học (khoa học cơ bản), các vấn đề liên quan đến chính trị, xã hội, tự nhiên, phục vụ công tác quản lý trong nhà trường.

Giới thiệu Bộ môn

Bộ môn khoa học Cơ bản (KHCB), Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi – tiền thân là Ban Giáo viên Cơ bản cơ sở được thành lập năm 2008, đến năm 2016 Ban Giáo viên cơ bản cơ sở trở thành Bộ môn Khoa học cơ bản theo quyết định số …/QĐ-ĐHTL ngày … tháng … năm 2016 của Hiệu trưởng trưởng trường Đại học Thủy lợi. Bộ môn khoa học Cơ bản được giao sứ mạng là tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học các môn giáo dục đại cương trong Cơ sở 2-Đại học Thủy lợi, tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên tham gia học tập các môn chuyên ngành. Bộ môn KHCB được thành lập và hoạt động trong sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và không ngừng nâng cao chất lượng của Nhà Trường góp phần thực hiện mục tiêu đưa Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi trở thành một trong các trường đại học hàng đầu của khu vực phía Nam về lĩnh vực Thủy lợi.

Những ngày đầu mới thành lập, Bộ môn KHCB gặp rất nhiều những khó khăn về nhân lực cũng như về cơ sở vật chất. Đội ngũ giảng viên trẻ, vừa tốt nghiệp đại học chưa có nhiều kinh nghiệm, số lượng giảng viên cũng chưa đủ đáp ứng yêu cầu, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, thiếu thiết bị phục vụ giảng dạy, đời sống giảng viên gặp nhiều khó khăn, nhất là những giảng viên từ miền Bắc về Bộ môn công tác,… Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự giúp đỡ nhiệt tình của các đơn vị bạn và sự đoàn kết đồng tâm nhất trí, nỗ lực phấn đấu, xây dựng của các giảng viên trong toàn đơn vị, Bộ môn KHCB đã không ngừng trưởng thành và phát triển, đạt nhiều thành tựu đáng khen ngợi.

1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên

– Năm 2008: Bộ môn KHCB có 05 tổ với 08 giảng viên cơ hữu, 06 giảng viên hợp đồng. Trong đó trình độ Thạc sĩ: 13, Cử nhân đại học: 01.
– Năm 2016: Bộ môn KHCB đã phát triển mạnh mẽ về số lượng cũng như nâng cao trình độ chuyên môn: với 11 giảng viên cơ hữu, 01 cán bộ hợp đồng. Trong đó, NCS 01, Thạc sỹ 11.

2. Công tác tuyên truyền, rèn luyện

Bộ môn đã tuyên truyền, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi tới từng cán bộ, giáo viên. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để động viên các cán bộ viên chức tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng các quy chế của Bộ GD&ĐT, của nhà trường. Vì thế 05 năm qua Bô môn KHCB không có giảng viên nào vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế của nhà trường, Bộ GD&ĐT. 100% các cán bộ giảng viên tham gia những lớp tập huấn, học tập các Nghị Quyết mới của Đảng…

3. Công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học

05 năm qua cán bộ giảng viên Bô môn KHCB đều hoàn thành tốt công tác giảng dạy, 100% CB giảng viên giảng dạy đầy đủ học phần được phân công, theo đúng nội dung, chương trình đào tạo, không có cán bộ vi phạm quy chế coi chấm thi, kiểm tra; 100% CBGV đảm bảo việc lên lớp đúng giờ, không bỏ giờ; 100% các học phần giảng dạy đều có ngân hàng đề thi, 100% các CBGV thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hoá tri thức của người học và sử dụng các công cụ hỗ trợ; năm học nào Bô môn cũng có ít nhất 01 giảng viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường; các giảng viên tích cực tham gia thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở, dịch tài liệu và viết giáo trình tham khảo được đánh giá có chất lượng tốt, Đến nay, Bô môn có 01 giáo trình chuyên khảo được xuất bản (NXB Giáo dục).

4. Công tác đào tạo

Hàng năm, Bô môn KHCB chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học như Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh, Lí luận chính trị, Tin học, KNGT cho sinh viên tất cả các ngành đào tạo đại học, sau đại học của trường với gần 1/5 khối lượng giờ dạy toàn trường, đây là một khối lượng giờ dạy khá lớn của đơn vị so với các đơn vị khác trong trường.
Ngoài ra Bộ môn KHCB còn đảm nhiệm bồi dưỡng các đội tuyển Olympic Toán, Lý sinh viên toàn quốc, giành nhiều giải thưởng đáng khích lệ.

5. Chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của CBVC

Bộ môn KHCB luôn cùng với Công đoàn, Đoàn TNCSHCM thực hiện tốt công tác chăm lo, ổn định và cải thiện đời sống CBVC như: Thăm hỏi, động viên kịp thời những trường hợp ốm đau, thai sản của CBVC cũng như người thân của cán bộ trong khoa; phối hợp với Công đoàn khoa tặng quà động viên con em CBVC có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện…

6. Công tác phát triển Đảng

Bộ môn đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển Đảng. Nếu như năm 2008, Bộ môn KHCB chỉ có 03 đảng viên chính thức thì đến nay đã có 06 đảng viên chính thức, 05 giảng viên tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

7. Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao

– Phong trào văn hoá văn nghệ: Bộ môn tham gia tất cả các cuộc thi, hội diễn văn nghệ, nấu ăn,… do nhà trường tổ chức và đạt nhiều giải cao.
– Phong trào thể dục thể thao: Đây là một thế mạnh của giảng viên Bộ môn KHCB, thường xuyên tập luyện, tổ chức giao lưu bóng đá với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Với những thành quả kể trên, Bộ môn KHCB liên tục nhận được những giấy khen, Bằng khen của Trường Đại học Thủy lợi, Bằng khen của thủ tướng, đặc biệt là tấm Huân chương lao động hạng ba. Không bằng lòng với kết quả đó mỗi giảng viên Bộ môn KHCB luôn nỗ lực phấn đấu, xây dựn Bộ môn KHCB trở thành đơn vị điển hình tiên tiến trong công tác giáo dục – đào tạo góp phần xây dựng và phát triển trường Đại học Thủy lợi trước xu thế hội nhập và phát triển quốc tế hiện nay.

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn

TT

Tên Giảng viên

Chức vụ

Chuyên ngành

1

ThS. Nguyễn Đăng Tâm Tr. Bộ môn Vật lý

2

ThS. Lê Thị Thúy Ngân Giảng viên Tiếng Anh

3

ThS. Đỗ Thị Mỹ lan Giảng viên Tiếng Anh

4

ThS: Lê Hồng Nhung Giảng viên Tiếng Anh

5

ThS. Nguyễn Ngọc Huy Giảng viên Toán học

6

ThS. Huỳnh Thị Kim Loan Giảng viên Toán học

7

ThS. Đỗ Dương Kim Bảo Giảng viên Hóa học

8

ThS. Hoàng Trọng Tùng Giảng viên Vật lý

9

ThS. Vũ Thị Thu Hương Giảng viên Triết học

10

ThS. Mai Thị Xuân Giảng viên Lịch sử Đảng

11

ThS. Nguyễn Thị Hương Giảng viên KNGT

12

CN. Vũ Thị Hạnh Giảng viên Tin học

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện
Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0902112247
Email: baothien@tlu.edu.vn

<Đang cập nhật nội dung>

BỘ MÔN KINH TẾ <Đang cập nhật>


TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Th.S Lê Trung Thành
Giám đốc Trung tâm
Điện thoại: 028.38408120
Email: letrungthanh@tlu.edu.vn

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc về các mặt công tác:

– Công tác thông tin thư viện;

– Công tác phục vụ độc giả;

– Công tác phát triển công nghệ thông tin; khai thác thiết bị hạ tầng mạng máy tính và internet;

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC <đang cập nhật>

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

1. Ban Giám đốc

PGS.TS Triệu Ánh Ngọc
Điện thoại: 028.38408117
Email: ngocta@tlu.edu.vn

Giám đốc (đại diện pháp luật):  PGS. TS. Triệu Ánh Ngọc  

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi và trước pháp luật;

Phó Giám đốc Trung tâm giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Trung tâm giao, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao và uỷ quyền.

2. Phòng Tổ chức – Kế hoạch – Tài chính

– Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động; xây dựng tổ chức bộ máy quản lý; tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ; xây dựng và quản lý quy chế chi tiêu nội bộ; đảm bảo chế độ chính sách và quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật;

– Xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng, quý hoặc năm của Trung tâm.

– Quản lý văn phòng, văn thư, khánh tiết, hội họp, thi đua khen thưởng…, và các vấn đề hành chính tổng hợp khác;

– Quản lý chặt chẽ nguồn tài chính, chứng từ thu, chi và toàn bộ trang thiết bị, cơ sở vật chất của Trung tâm đảm bảo hịêu quả, tiết kiệm và theo các quy định của Nhà nước.

Phòng Tổ chức – Kế hoạch – Tài chính có Kế toán trưởng do Giám đốc Trung tâm đề nghị và trình Giám đốc Cơ sở 2 – Đại học Thuỷ lợi bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

3. Phòng Tài nguyên nước và Môi trường

– Đề xuất, lập đề cương tham gia dự tuyển, dự thầu các dự án quy hoạch, khảo sát; lập báo cáo đầu tư xây dựng; báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập dự án đầu tư xây dựng – thiết kế cơ sở; lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình thuộc lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Hạ tầng kỹ thuật; Cấp thoát nước; các công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; thủy lợi phục vụ sản xuất muối và nuôi trồng thủy sản; xử lý và bảo vệ môi trường;

– Tư vấn thẩm định và thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; giám sát thi công xây dựng công trình; giám sát khảo sát xây dựng; tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn đấu thầu… thuộc các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm;

– Tư vấn chuyển giao công nghệ và phục vụ sản xuất thuộc các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm;

– Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc ký kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm;

– Xây dựng hồ sơ năng lực hoạt động khoa học công nghệ của Trung tâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phát triển bền vững (Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn theo hướng đa ngành, đủ năng lực);

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc Trung tâm giao.

4. Phòng Kỹ thuật công trình

– Đề xuất, lập đề cương tham gia dự tuyển, dự thầu các dự án quy hoạch, khảo sát; lập báo cáo đầu tư xây dựng; báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập dự án đầu tư xây dựng – thiết kế cơ sở; lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình thuộc lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giao thông; Xây dưng Dân dung, Xây dựng Công nghiêp; các công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; thủy lợi phục vụ sản xuất muối và nuôi trồng thủy sản; xử lý và bảo vệ môi trường;

– Tư vấn thẩm định và thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; giám sát thi công xây dựng công trình; giám sát khảo sát xây dựng; tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn đấu thầu… thuộc các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm;

– Tư vấn chuyển giao công nghệ và phục vụ sản xuất thuộc các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm;

– Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc ký kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm;

– Xây dựng hồ sơ năng lực hoạt động khoa học công nghệ của Trung tâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phát triển bền vững (Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn theo hướng đa ngành, đủ năng lực);

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc Trung tâm giao.

5. Phòng Thí nghiệm và Nghiên cứu thực nghiệm

– Phối hợp với Ban Đào tạo & Công tác sinh viên và các Bộ môn hướng dẫn sinh viên tham quan, thực tập, thí nghiệm thực hành thuộc các môn học có liên quan;

– Giúp Giám đốc Trung tâm quản lý toàn bộ các hoạt động về thí nghiệm vật liệu xây dựng; Thí nghiệm môi trường; Kiểm định chất lượng công trình… (theo năng lực của LAS-XD công bố) và chuyển giao công nghệ các lĩnh vực trên thực sự có hiệu quả;

Công tác chuyên môn, tiến hành các thí nghiệm:

+ Thí nghiệm về vật liệu xây dựng;

+ Thí nghiệm kiểm tra thép xây dựng;

+ Thí nghiệm về tính chất cơ lý của đất trong phòng và hiện trường;

+ Kiểm tra chất lượng đất đắp, bê tông, bê tông cốt thép;

+ Thí nghiệm về vật liệu hữu cơ;

+ Thí nghiệm và phân tích hóa nước (nước uống, nước cho sản xuất, nước thải các loại), hóa môi trường;

+ Các thí nghiệm khác nếu có.

6. Nhân sự

– Trung tâm được quản lý đội ngũ CB, GV, CNV; cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản; kế thừa kinh nghiệm, uy tín và toàn bộ hồ sơ năng lực hoạt động khoa học công nghệ của Cơ sở 2 hiện nay;

– Trung tâm có các cán bộ kiêm nhiệm, các cộng tác viên là các cán bộ giảng dạy, cán bộ khoa học kỹ thuật, các chuyên gia của Cơ sở 2 Đại học Thủy lợi và các viện, các trường đại học khác.

– Mọi cán bộ viên chức của Trung tâm có trách nhiệm tuân thủ pháp luật của Nhà nước, quy định của Trường, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cơ sở 2. Và phải bảo vệ uy tín, danh dự, truyền thống, thương hiệu của Cơ sở 2 và của Trường Đại học Thủy lợi.

– Được sử dụng các trang thiết bị máy móc thí nghiệm do Cơ sở 2 trang bị, đồng thời được sử dụng các cơ sở vật chất và các phòng thí nghiệm khác của Nhà trường để triển khai công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.


TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Vũ Văn Kiên

Chức vụ: Quyền Bí thư
Điện thoại: 028-38405018
Email: vuvankien@tlu.edu.vn

Phan Khanh Khánh
Chức vụ: Phó Bí thư
Điện thoại: 028-38405018
Email: vuvankien@tlu.edu.vn

Vũ Hồng Phương
Chức vụ: Phó Bí thư
Điện thoại: 028-38405018
Email: vuhongphuong@tlu.edu.vn

Ban thường vụ

TT HỌ VÀ TÊN LỚP CHỨC VỤ EMAIL
1 Trần Hữu Lộc S17-56CTL1 UVTV tranhuuloctlu@gmail.com
2 Nguyễn Thị Hoàng Mỹ S19-58CTN UVTV hoangmy100598@gmail.com

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên đơn vị: Đoàn Trường Đại học Thủy Lợi – Cơ sở 2

Trực thuộc: Tỉnh đoàn Bình Dương
Địa chỉ: Văn phòng Đoàn thanh niên (Youth Union) – Tầng 01 – Ký túc xá Trường Đại học Thủy Lợi Tp.HCM và Bình Dương
SĐT: (+84) 283.8405.018 – Email: doantncs2@tlu.edu.vn

2. Sơ lược về quá trình phát triển

Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Cơ sở 2 tiền thân từ một Chi đoàn, sau đó là Liên chi Đoàn trực thuộc Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên trường Đại học Thủy lợi.

Từ năm 2007 – 2015: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Thủy Lợi Cơ sở 2 chính thức trở thành đơn vị Đoàn trực thuộc Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh theo quyết định số: 057-QĐ/TCCS của Ban Thường vụ Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh ra ngày 15/06/2007.

Từ năm 2015 đến nay: Thực hiện nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên, chung tay xây dựng chiến lược phát triển của Nhà trường. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Thủy Lợi Cơ sở 2 chuyển cơ sở Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn Bình Dương theo quyết định số: 435-QĐ/TĐTN-TCKT của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương ra ngày 23/04/2015.

Nỗ lực hơn 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Thủy Lợi Cơ sở 2 đã trải qua 04 kỳ Đại hội. Tuy thời gian không dài nhưng tuổi trẻ Cơ sở 2 luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của một đơn vị Đoàn dưới mái trường Thủy lợi Anh hùng luôn là lá cờ đầu, đã có những đóng góp tích cực cho công tác Đoàn, hội và phong trào thanh niên, sinh viên trong Nhà trường; Phong trào thanh niên, sinh viên trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Tỉnh Bình Dương cũng như nhiều địa phương ở Nam bộ và Tây nguyên. Góp phần cùng Nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất..

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Thủy Lợi Cơ sở 2 không ngừng kiện toàn và củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội, bổ sung cán bộ Đoàn chuyên trách. Đoàn thanh niên Cơ sở 2 tin tưởng rằng: Ban chấp hành Đoàn trường dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Ủy – Ban Giám Đốc, tỉnh Đoàn Bình Dương sẽ chung tay cùng với hơn 1200 Đoàn viên, thanh niên trong Nhà trường thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn khóa IV Nhiệm kỳ 2017 – 2019, xây dựng nên trường Thủy Lợi anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Thủy lợi Cơ sở 2 là tổ chức chính trị, xã hội, có nhiệm vụ tập hợp đoàn viên thanh niên trong toàn Trường tu dưỡng đạo đức, tác phong, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học vì sự nghiệp giáo dục của Đất nước.

Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Thủy lợi Cơ sở 2 là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường – Đại học Thủy Lợi Cơ sở 2 giữa các kỳ Đại hội; chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Nhà trường và sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh Đoàn Bình Dương; lãnh đạo các Liên chi đoàn trực thuộc và chi đoàn Cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nghị quyết của Đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đại Hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi lần thứ IV – Nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Thủy lợi Cơ sở 2 quyết định quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chấp hành; quyết định các chủ trương, biện pháp và lãnh đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn Bình Dương, Đoàn trường lần thứ IV và Nghị quyết của Đảng bộ Nhà trường; Quyết định chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường hàng năm; Giữ vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng, tổ chức và hoạt động của Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường.

Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Thủy lợi Cơ sở 2 tham mưu và đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc những vấn đề có liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường. Thảo luận và phê chuẩn các báo cáo định kì hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm của Ban thường vụ Đoàn trường.

Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Thủy lợi Cơ sở 2 quyết định triệu tập và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội, Hội nghị đại biểu của Đoàn; giới thiệu nhân sự để bầu Ban Chấp hành Đoàn trường; quyết định việc cho rút tên và bầu bổ sung các chức danh do Ban Chấp hành Đoàn trường bầu ra; quyết định kỷ luật và xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đoàn.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy – Ban Giám đốc, tỉnh Đoàn Bình Dương và sự ủng hộ, phối hợp của các đơn vị trong trường, công tác đoàn và phong trào sinh viên trong những năm qua đã thu được nhiều thành tựu đáng kể.

4. Cơ cấu tổ chức

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Thủy Lợi Cơ sở 2 là đơn vị khối các trường ĐH – CĐ – THCN trực thuộc tỉnh Đoàn Bình Dương từ ngày 23/04/2015 đến nay.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Thủy Lợi Cơ sở 2 dưới sự điều hành trực tiếp của Ban chấp hành Đoàn trường gồm 15 đồng chí (Căn cứ theo kết quả Đại hội khóa IV – Nhiệm kỳ 2017 – 2019 và tình hình thực tế tại đơn vị), nhận nhiệm vụ từ Đảng ủy Bộ phận Cơ sở 2 và tỉnh Đoàn Bình Dương.

Đoàn trường bao gồm: 06 Ban chuyên môn, 06 Liên chi Đoàn và 36 Chi đoàn trực thuộc, bao gồm các Liên chi đoàn theo ngành, Chi đoàn Cán bộ giáo viên, Chi đoàn Viện Thủy lợi và Môi trường và các Đoàn theo lớp tín chỉ.

Bám sát các hoạt động của sinh viên theo hình thức đào tạo tín chỉ của Nhà trường, Đoàn trường đã thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm như: Đội công tác xã hội phục vụ công tác thiện nguyện, hiến máu nhân đạo cứu người. Đội văn nghệ, đội bóng chuyền nữ, đội bóng chuyền, bóng đá nam phục vụ thi đấu và tổ chức các hoạt động văn thể. Câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ guitar – sáo trúc. Ban truyền thông phục vụ công tác đưa tin, viết bài trên website, fanpage trường. Ngoài ra, Đoàn trường kết hợp cùng Bộ môn tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên; kết hợp cùng Ban khoa học và hợp tác quốc tế, Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu thực nghiệm Cơ sở 2 tổ chức các lớp tin học ứng dụng, cấp chứng chỉ hành nghề cho học viên là sinh viên Nhà trường.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nội dung quan trọng trong các hoạt động Đoàn và phong trào sinh viên. Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn. TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Thủy Lợi Cơ sở 2 lồng ghép các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên sinh viên vào các hoạt động phong trào sôi nổi. Qua các hoạt động làm cho Đoàn viên thanh niên thấy được quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với xã hội, đối với Nhà trường, có thể xác định được cho mình một phương thức học tập và rèn luyện có hiệu quả.

Đầu năm học, nhằm giúp sinh viên nắm được chủ trương của Đảng và nhà nước về chính sách giáo dục, hệ thống đào tạo cũng như các hoạt động của nhà trường và các tổ chức trong trường, Đoàn trường phối hợp cùng Ban đào tạo& CTSV cùng các phòng ban trong trường đã tổ chức tuần lễ học chính trị đầu khoá cho tất cả các đoàn viên thanh niên.

Các hoạt động của tuổi trẻ nhà trường mang tính chất giáo dục chính trị tư tưởng sâu sắc thường xuyên được Đoàn trường tổ chức nhân dịp có những ngày lễ lớn như ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngày sinh nhật Bác, Giải phóng Miền nam, Giải phóng Thủ đô, Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Bằng hình thức như: chiếu phim tuyên truyền nhân dịp chào tân sinh viên, lồng ghép thi kiến thức tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong các cuộc thi học thuật do các Liên chi đoàn và Đoàn trường tổ chức, phối hợp với Ban ĐT&CTSV chủ động tổ chức diễn đàn “Nghe thanh niên nói – Nói thanh niên nghe” giữa lành đạo trường và sinh viên…

2. Công tác giáo dục truyền thống

Giáo dục truyền thống là triết lý giáo dục sâu sắc nhằm giáo dục Đoàn viên, thanh niên lý tưởng sống đẹp, về lòng yêu nước cho lớp thanh niên mới đầy năng động và lòng nhiệt huyết, nhắc nhớ ý nghĩa lịch sử dân tộc, các lớp thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì độc lập tự do, xây dụng đất nước.

Ngoài ra, Giáo dục truyền thống giúp cán bộ Giảng viên, sinh viên thêm tự hào quá trình hơn 40 năm xây dựng và phát triển trường Thủy Lợi Anh hùng, là là cờ đầu trong mọi lĩnh vực, đào tạo ra những thế hệ tài năng đi xây dựng và phục vụ đất nước.

Bằng chuỗi các chương trình văn hóa văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường, các hoạt động nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, ngày thành lập Đảng CSVN 3/2, ngày truyền thống HSSV 09/01, ngày giải phòng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05, ngày nhà giáo VN 20/11, ngày thành lập quân đội NDVN 22/12…

3. Công tác giáo dục đạo đức lối sống

Tôn sư trọng đạo là truyền thống thiêng liêng của dân tộc, xác định được mục đích và trọng tâm Đoàn trường đã cùng các liên chi đoàn, chi đoàn tổ chức các đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11 với nhiều hoạt động như thi đua học tập, NCKH, các chương trình văn nghệ, thể thao chào mừng.

Tổ chức thực hiện các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” với nhiều hoạt động phong phú để chương trình có ảnh hưởng sâu rộng trong sinh viên, trở thành một đợt sinh hoạt chủ điểm trong năm. Trong nhiệm kỳ Đoàn trường đã giới thiệu những đoàn viên ưu tú, kết hợp với các phòng ban trong trường, các ban, trung tâm của Thành Đoàn, HSV Thành phố, tỉnh Đoàn Bình Dương mỗi năm tặng nhiều suất học bổng khích lệ cho các học sinh nghèo có tinh thần ham học hỏi, ước mơ sáng tạo, định hướng tương lai của các bạn Đoàn viên, sinh viên. Học bổng của anh hùng lao động, cựu sinh viên ĐHTL “Lê Văn Kiểm” với nguồn học bổng 10 tỷ đồng được trao hằng năm cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên xuất sắc với mỗi suất học bổng 15 triệu đồng đã thu hút được hàng trăm lượt sinh viên tham gia mỗi năm, đã tạo được tinh thần thi đua trong học tập và rèn luyện…

Đoàn trường phối hợp với các phòng ban chức năng, bộ phận QL KTX tổ chức tháng hành động “KTX là nhà”, tổ chức các ngày “chủ nhật xanh” dọn vệ sinh phòng, khu trọ, nơi học tập; tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của các ngày “Chủ nhật xanh”, “Tuần lễ sạch – xanh”, “Nếp sống văn minh đô thị”, “Công trình sạch đẹp”… cho hàng ngàn lượt sinh viên tham gia.

4. Công tác Nghiên cứu khoa học

Hàng năm Đoàn trường phối hợp với Ban khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế thường xuyên phát động và tổ chức các hoạt động NCKH trong đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ và sinh viên. Nhiều các báo cáo chuyên đề; trao đổi phương pháp học tốt; hướng dẫn cách thực hiện luận văn tốt nghiệp; cách trình bày một báo cáo khoa học; cách tiếp cận và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học… Tổ chức các buổi tọa đàm về phương pháp nghiên cứu khoa học; hội nghị học tốt; một số vấn đề cần chuẩn bị trong nghiên cứu khoa học sinh viên… Nhiều đồ án tốt nghiệp có chất lượng cao đã được lựa chọn dự thi Giải thưởng Đồ án tốt nghiệp xuất sắc (giải thưởng Loa thành) do Trung ương Đoàn thanh niên phối hợp với Hội xây dựng tổ chức.

Với vai trò làm công tác tuyên truyền vận động, hàng năm Đoàn trường kết hợp với Ban Đào tạo & CTSV, Bộ môn Khoa học cơ bản cơ sở tổ chức các cuộc thi Olympic môn học cấp trường và cấp quốc gia như: Toán học, Vật lý … đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia, đạt kết quả cao trong các kỳ thi lớn.

5. Công tác văn thể

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao luôn là điểm mạnh của Đoàn trường Đại học Thuỷ lợi Cơ sở 2. Đoàn trường là đơn vị tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị trong trường để tổ chức các giải thể thao, văn nghệ cho cán bộ giáo viên và sinh viên nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn: Thành lập Đảng (3/2), Thành lập đoàn (26/3); truyền thống Hội sinh viên (9/1), Quốc tế Phụ nữ (8/3), Phụ nữ Việt Nam (20/10), Nhà giáo Việt Nam (20/11), Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12),…

Các hội thi, hội diễn văn nghệ của Đoàn trường thường được tổ chức kết hợp với các hoạt động chào đón Tân sinh viên, lễ mừng công Mùa hè xanh, chào mừng ngày 20/11, đêm hội truyền thống học sinh, sinh viên 09/01, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03, Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/05 … Hội thi “Duyên dáng Thủy lợi Mr&Miss” thu hút sự tham gia và cổ vũ của đông đảo đoàn viên sinh viên. Tham gia sinh viên thanh lịch tỉnh Bình Dương đạt Á Khôi năm 2017.

Ngoài ra, các hoạt động thể thao trong sinh viên cũng phát triển rất mạnh, nhằm có sức khỏe tốt để học tập tốt vì ngày mai lập nghiệp. Tổ chức thường xuyên với các nội dung thi đấu như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng ném, cầu lông cấp liên chi đoàn và cấp trường. Đội tuyển bóng đá của trường đã tham gia Giải bóng đá sinh viên Futsal toàn quốc, năm 2012 đạt giải nhì cụm khu vực phía Nam. Giải bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2015 cũng vượt qua vòng chung kết khu vực phía Nam, tham gia vòng chung kết khu vực phía Bắc tại Hà Nội. Tham gia giải bóng đá tỉnh Bình Dương năm 2016. Tham gia giải bóng chuyền nữ truyền thống các trường ĐH – CĐ – THCN lần thứ XX năm 2018. Tuy chưa thực sự đạt được những thành tích như mong đợi nhưng những sự cố gắng của các đội tuyển và cá nhân đáng được ghi nhận và biểu dương.

6. Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Các hoạt động công tác xã hội và thiện nguyện diễn ra thường xuyên như: Hiến máu tình nguyện, thực hiện các ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tuyên truyền nâng cao nhận thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Tổ chức thăm hỏi và chăm sóc các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng…

Thành lập đội sinh viên tình nguyện cấp trường, duy trì hoạt động Đội công tác xã hội nhằm đảm bảo sinh viên đang học tập tại trường tham gia ít nhất 1 hoạt động tình nguyện trong mỗi học kỳ.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung để nâng tính phong phú và hiệu quả của các hoạt động tình nguyện theo hướng gắn với chuyên môn sinh viên Kỹ thuật. Duy trì và triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện thường niên như Tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, Xuân tình nguyện…

III. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN TRƯỜNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC KHÁC

Đoàn trường chủ động phối hợp với các phòng ban chức năng, Bộ môn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên thanh niên sinh hoạt và tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ trong học tập chuyên môn và trong công tác Đoàn.

Đoàn trường phối hợp với Hội Sinh viên và các đơn vị trong Nhà trường tổ chức các hoạt động cho Đoàn viên thanh niên gắn với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, phát hiện, bồi dưỡng những Đoàn viên thanh niên ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng.

Đoàn trường phối hợp với các đơn vị, cơ sở Đoàn bạn trong việc tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh cho Đoàn viên thanh niên. Đã có mối quan hệ rất tốt đẹp và thường xuyên tổ chức nhiều sân chơi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao với Liên chi đoàn tại với Đoàn phường An Thạnh, với Đoàn phường 17 và Đoàn phường 22, với Đoàn trường ĐH Bình Dương, ĐH Thủ Dầu Một, Đoàn trường THPT Trịnh Hoài Đức, các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bàn Bình Dương và TP HCM, Đoàn khối Bộ NN & PTNT.

TỔ CHỨC HỘI SINH VIÊN

Vũ Văn Kiên
Chức vụ: Chủ tịch Hội Sinh viên
Điện thoại: 028-38405018
Email: vuvankien@tlu.edu.vn

<đang cập nhật…>