Trang chủ / Khoa học công nghệ / Sách - Báo - Tạp chí / Chủ tịch hội đồng Nhà nước Trường Chinh đối với công cuộc đổi mới đất nước

Chủ tịch hội đồng Nhà nước Trường Chinh đối với công cuộc đổi mới đất nước

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Trường Chinh đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác với các cương vị lãnh đạo khác nhau. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, đồng chí đều tỏ rõ là một nhà lãnh đạo tài năng, có sức sáng tạo lớn, nhất là trong những bước ngoặt của cách mạng nước ta. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam (7/1981-6/1987), đồng chí Trường Chinh đã có những hoạt động sôi nổi và đóng góp trên nhiều lĩnh vực trong xây dựng, phát triển đất nước.

ThS. Trần Thị Hiền, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

ThS. Mai Thị Xuân, Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi

Fulltext – download here

Bài Viết Khác

Hiệu quả từ mô hình tưới nhỏ giọt trên cây điều

NDĐT – Nhiều năm trở lại đây, tình trạng hạn hán kéo dài ở nhiều …