Trang chủ / Văn bản pháp quy / Văn bản hành chính

Văn bản hành chính

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2017, cách xác định thu nhập tính thuế, các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN theo Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất hiện hành như: Luật thuế TNCN – Luật số 26/2012/QH13, Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/TT-BTC.

Xem thêm