Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Tài liệu – Ebooks (trang 2)

Tài liệu – Ebooks

Xuất bản “Sổ tay kỹ thuật thủy lợi” mới, thay thế bộ cũ.

Cách đây gần 30 năm, bộ “ Sổ tay Kỹ Thuật Thuỷ Lợi” (do cố GS. Nguyễn Văn Cung làm chủ biên) đã được xuất bản. Từ đó đến nay, khoa học - kỹ thuật của Việt Nam và thế giới đã có nhiều thay đổi. Vừa qua, Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Khoa học & Công nghệ đã tổ chức biên soạn bộ sổ tay mới, cập nhật kiến thức hiện đại để phục vụ các kỹ sư, kỹ thuật viên các ngành có liên quan đến thuỷ lợi. Bộ tổng tập gồm 3 phần, in thành 11 tập, gồm 3722 trang...

Xem thêm

Thông báo về ngân hàng đề thi tiếng Anh hệ đại học chính quy – trường Đại học Thủy lợi

Để giúp sinh viên ôn tập tốt cho các kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo chuẩn A2. Trường Đại học thủy lợi công bố bộ ngân hàng đề thi (theo link đính kèm) http://daotao.tlu.edu.vn/tabid/291/catid/793/item/7344/ngan-hang-de-thi-chuan-dau-ra-tieng-anh-he-dai-hoc-chinh-quy.aspx  

Xem thêm