Trang chủ / THÔNG BÁO (trang 30)

THÔNG BÁO

Thông báo nộp đề cương để xét giao đề tài đợt 1 năm 2017

Thông báo nộp đề cương để xét giao đề tài đợt 1 năm 2016   Theo kếhoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2016 và 2017 c ủa trường Đại học Thủy lợi. Ban ĐT&CSTV  thông báo các học viên cao học từ đợt 2 khóa 23 trở về …

Xem thêm

Thông báo lễ trao bằng Tiến sĩ, thạc sĩ và khai giảng cao học khóa 24 đợt 2 năm 2016

Ban Đào tạo& Công tác sinh viên thông báo cho toàn thể học viên các khóa : Lễ trao bằng Tiến sĩ, thạc sĩ và khai giảng cao học khóa 24 đợt 2 năm 2016 Thời gian: 07g30-12g00 ngày 05/11/2016 ( Thứ 7) Địa điểm: Phòng 202 Khu giảng đường, Cơ …

Xem thêm

Thông báo V/v nhận giấy khen thưởng sinh viên Khá, Giỏi năm học 2015 – 2016

Các bạn sinh viên được khen thưởng sinh viên khá, giỏi năm học 2015- 2016 xuống nhận giấy khen: + Ở Tp.HCM  nhận 2 ngày là Thứ 5, thứ 6 (Ngày 27,28 tháng 10 năm 2016) tại Bộ phận tiếp sinh viên. + Ở Bình Dương vào ngày thứ 2, thứ 3 …

Xem thêm

Thông báo về việc hủy học phần đối với sinh viên bị CBHT đăng ký vượt tín chỉ tại kỳ 1 năm 2016-2017

Kế hoạch hủy học phần đối với sinh viên bị cảnh báo học tập đăng ký vượt tín chỉ tại kỳ 1 năm 2016-2017

Xem thêm

Quyết định về cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015 – 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ 2 —————– Số: 514 /QĐ-ĐHTL-CS2   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————     Tp.Hồ Chí Minh, ngày  14  tháng 10  năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh …

Xem thêm

Thông báo sinh hoạt lớp tháng 10/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI CƠ SỞ 2                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  Tp.Hồ Chí Minh, ngày  19 tháng 10  năm 2016             …

Xem thêm

Thông báo Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ 2  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:          TB/ĐHTL-CS2 Tp.HCM, ngày 18  tháng 10  năm 2016   THÔNG BÁO   Nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập, tăng cường sự …

Xem thêm

Thông báo danh sách học viên xét tốt nghiệp cao học đợt 2 năm 2016

Theo kết quả học tập và kết quả bảo vệ luận văn, trường ĐHTL đã lập danh sách các học viên xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2016     Các học viên kiểm tra lại thông tin, nếu có sai sót báo về ban ĐT&CTSV trước ngày 19/10/2016. Dự kiến …

Xem thêm

Thông báo V/v hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016 – 2017

Thông báo V/v hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016 – 2017 Chi tiết xem file đính kèm: THONG BAO MGHP _TCXH KY 1_16_17

Xem thêm