Trang chủ / THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên K57 hệ chính quy và sinh viên các khóa trước làm Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019-2020

Cơ sở 2 thông báo kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020 của sinh viên đang làm ĐATN kỳ 1 năm học (2019-2020); Chi tiết xem tại đây: Kế hoạch xét ĐRL_K57 trở về trước Mau 1 Mau 2  

Xem thêm

Thông báo về kế hoạch học tập, thi kết thúc học phần, thời gian đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên K58, 59, 60, 61 và các khóa 57 trở về trước tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:    74  /TB-ĐHTL-CS2 Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2019   THÔNG BÁO Về kế hoạch học tập, đăng ký học và xét …

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh chương trình kỹ sư làm việc tại Nhật Bản TCT khóa 3 – Đợt 2 năm 2019

Với mục đích trước nhất tạo điều kiện để sinh viên khối kỹ thuật sau khi tốt nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận với môi trường làm việc quốc tế và khu vực, chương trình TCT (Technology Construction in Thuyloi University) đào tạo kỹ sư làm việc tại Nhật …

Xem thêm

Nghỉ học khối sinh viên chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tất cả sinh viên các lớp trong Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi nghỉ học ngày Thứ 4 (20/11/2019) Nhà trường tổ chức lễ gặp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam tại phòng Hội thảo 202 từ 8h30-11h00 ngày 20/11/2019, mời đại diện sinh viên các lớp …

Xem thêm

Thông báo về việc cử Ban cán sự các lớp K57, 58, 59, 60 & 61 tham dự Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ 2 Số:  72/TB-ĐHTL-CS2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2019   THÔNG BÁO (Về việc cử Ban cán sự các lớp K57,58,59,60 &61 tham dự Kỷ …

Xem thêm