Trang chủ / Khoa học công nghệ / Nghiên cứu khoa học sinh viên

Nghiên cứu khoa học sinh viên

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

TT TÊN ĐỀ TÀI TÊN SINH VIÊN THỰC HIỆN THỜI GIAN 1. Đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện Srêpok 3 trên sông Srêpok Nguyễn Tấn Huy Trần Quốc Bảo Nguyễn Hải Tường 43C Đợt 1 năm học 2005-2006 2.   Ứng dụng phần mềm Hydro-GIS mô …

Xem thêm