Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Văn Bản Mẫu – Hướng dẫn

Văn Bản Mẫu – Hướng dẫn

Hướng dẫn thủ tục Miễn giảm học phí

  Thủ tục hành chính Hướng dẫn 1. Phòng tiếp nhận hồ sơ Ban Đào tạo và Công tác sinh viên 2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ – Sáng từ 8h -11h & Chiều từ 14h -16h30; – Từ thứ 2 đến thứ 6 (Không kể ngày nghỉ và lễ …

Xem thêm

Hướng dẫn thủ tục xin nghỉ học tạm thời

  Thủ tục hành chính Hướng dẫn 1. Phòng tiếp nhận hồ sơ Ban Đào tạo và Công tác sinh viên 2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ – Sáng từ 8h -11h & Chiều từ 14h -16h30; – Từ thứ 2 đến thứ 6 (Không kể ngày nghỉ và …

Xem thêm

Hướng dẫn thủ tục sinh viên dừng học xin trở lại trường

Thủ tục hành chính Hướng dẫn 1. Phòng tiếp nhận hồ sơ Ban Đào tạo và Công tác sinh viên 2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ – Sáng từ 8h -11h & Chiều từ 14h -16h30; – Từ thứ 2 đến thứ 6 (Không kể ngày nghỉ và lễ …

Xem thêm

Các Văn bản – Biểu mẫu Cao học

Download: 1. LY LICH KHOA HOC 2. MAU BAO CAO KQLV 3. MAU DON BAO CAO LUAN VAN 4. MAU DON DOI TEN DE TAI 5. MAU DON XIN BAO VE 6. MAU DON XIN DIEU CHINH TEN DE TAI 7. MAU DON XIN GIA HAN THOI GIAN HOC TAP 8. MAU DON XIN GIA HAN THOI GIAN …

Xem thêm