Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Thạc sĩ trong nước / Chương trình đạo tạo thạc sĩ

Chương trình đạo tạo thạc sĩ

Quyết định chuyển đổi tên và mã các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Thủy lợi

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo “Quyết định chuyển đổi tên và mã các ngành đào tạo trình độ t hạc sĩ của Trường ĐH Thủy lợi” Chi tiết xem tại link sau:    

Xem thêm