Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước (trang 11)

Thạc sĩ trong nước

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học môn Đánh giá tác động môi trường K55 học kỳ 1 năm 2016-2017

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo cho toàn thể sinh viên Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi về việc điều chỉnh lịch học môn Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) mở cho Khóa 55 Kỳ 1 – Năm 2016-2017 như sau:

Xem thêm

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học môn bơi K55 học kỳ 1 năm 2016-2017

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo cho toàn thể sinh viên Cơ sở 2 - Đại học Thủy Lợi về việc : Điều chỉnh lịch học môn Bơi mở cho Khóa 55 Kỳ 1 - Năm 2016-2017 tại Cơ sở 2.

Xem thêm

Thông báo quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2016

Cơ sở 2 – ĐHTL thông báo quyết định gia đề tài luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2016 các chuyên ngành Học viên chuyên ngành Quản lý xây dựng và Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Học viên chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng   …

Xem thêm

Kế hoạch nộp đề cương luận văn cao học đợt 4 năm 2016 tại Cơ sở 2 – ĐHTL

THÔNG BÁO Kế hoạch nộp đề cương luận văn cao học đợt 4 năm 2016 tại Cơ sở 2 – ĐHTL   Dựa theo kế hoạch xét duyệt đề cuơng và giao đề tài luận văn thạc sĩ năm 2016 của trường Đại học Thủy lợi, Cơ sở 2 – ĐHTL …

Xem thêm

Thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo thông qua kết quả thực hiện luận văn cao học đợt 3 năm 2016 tại Cơ sở 2 – ĐHTL

Kế hoạch tổ chức hội thảo thông qua kết quả thực hiện luận văn đợt 3 năm 2016

Xem thêm

Thông báo kết quả bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt tháng 7 năm 2016 chuyên ngành KTXDCTT, ĐKTXD và QLXD tại Cơ sở 2 – ĐHTL

Ban ĐT&CTSV thông báo kết quả bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2016 chuyên ngành KTXDCTT, ĐKTXD và QLXD tại Cơ sở 2 – ĐHTL Trong hai ngày ngày 23/07/2016 và 24/07/2016 tại giảng đường Cơ sở 2 – ĐHTL, các hội đồng chấm luận văn thạc sĩ chuyên ngành KTXDCTT, …

Xem thêm