Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Lịch học Cao học / Thông báo kết qủa hội thảo đánh giá luận văn và xét đề cương luận văn cao học

Thông báo kết qủa hội thảo đánh giá luận văn và xét đề cương luận văn cao học

Ban đào tạo và CTSV thông báo kết quả thực hiện luận văn của học viên Cao học

Chi tiết file đính kèm: BCKQ thuc hien luan van HV cao hoc

Đề nghị các học viên nộp lại luận văn muộn nhất 25/09/2017.

Thông báo thời gian nộp đề cương đã chỉnh sửa hạn cuối vào 25/09/2017.

Trân trọng!

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo Thời khóa biểu học online lớp cao học Khóa 27

Ban Đào tạo và CTSV thông báo Thời khóa biểu học online lớp cao học Khóa …