Trang chủ / Khoa học công nghệ / Sách - Báo - Tạp chí / A robust parameter approach for estimating CERES-Rice model parameters for the Vietnam Mekong Delta

A robust parameter approach for estimating CERES-Rice model parameters for the Vietnam Mekong Delta

KL Hoang1, TA Ngoc2, S. Maskey3

1 Ho Chi Minh city University of Technology, Ho Chi Minh city, Vietnam

2 Thuy Loi University_ Base 2,  Ho Chi Minh city, Vietnam

3 UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft, the Netherlands

Fulltext dowload- Field Crop Research

Bài Viết Khác

Chủ tịch hội đồng Nhà nước Trường Chinh đối với công cuộc đổi mới đất nước

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Trường Chinh đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác với các cương vị lãnh đạo khác nhau. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, đồng chí đều tỏ rõ là một nhà lãnh đạo tài năng, có sức sáng tạo lớn, nhất là trong những bước ngoặt của cách mạng nước ta. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam (7/1981-6/1987), đồng chí Trường Chinh đã có những hoạt động sôi nổi và đóng góp trên nhiều lĩnh vực trong xây dựng, phát triển đất nước.